fbpx

แฟนพันธุ์แท้ TCAS! คุณรู้จัก TCAS ดีแค่ไหน?

 แฟนพันธุ์แท้ TCAS! คุณรู้จัก TCAS ดีแค่ไหน?

http://bit.ly/AppTCASter  (อัพเดทข้อมูลอ้างอิงตามสถาบันประกาศ ช่วง ก.ย. เป็นต้นไป)

.

#DEK63 #TCAS63 #ทปอ #TCAS #แฟนพันธุ์แท้TCAS #มปลาย

.

แนะนำว่าควรตอบให้ครบทั้ง 20 ข้อก่อนดูเฉลย

.

เฉลยทั้ง 20 ข้อ ด้านล่างนี้

.

.

.

.

.

.

.

.

เฉลย : ข้อที่ 1

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

.

เฉลย : ข้อที่ 2

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

และรอบที่ 4 Admission

.

เฉลย : ข้อที่ 3

รอบที่ 4 Admission

.

เฉลย : ข้อที่ 4

รอบที่ 1 Portfolio เพราะการสอบสัมภาษณ์อาจกำหนดเป็นคะแนน % ส่วนหนึ่งในการคัดเลือก

.

เฉลย : ข้อที่ 5

รอบที่ 1 Porfolio

รอบที่ 2 โควตา

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

.

เฉลย : ข้อที่ 6

รอบที่ 4 Admission

.

เฉลย : ข้อที่ 7

รอบที่ 1 Porfolio

รอบที่ 2 โควตา

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

ทั้ง 3 รอบนี้สามารถสมัครได้มากกว่า 1 แห่ง (กี่แห่งก็ได้) และสอบติดได้มากกว่า 1 แห่ง แต่สุดท้ายต้องเลือกยืนยันสิทธิ์เพียงแห่งเดียวเท่านั้น (ในรอบนั้นๆ)

.

เฉลย : ข้อที่ 8

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (กสพท. = กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ประกอบไปด้วย 4 กลุ่มคณะ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์)

.

เฉลย : ข้อที่ 9

รอบที่ 1 Portfolio ใช้เพียงผลงาน + คุณสมบัติ + สอบสัมภาษณ์

.

เฉลย : ข้อที่ 10

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

รอบที่ 4 Admission

มีโอกาสสอบติดได้เพียง 1 ตัวเลือกเท่านั้น

.

เฉลย : ข้อที่ 11

รอบที่ 4 Admission

มีให้พิจารณาย้อนหลังมากกว่า 7 ปี , รอบอื่นๆ อาจมีบ้างไม่มีบ้าง (ขึ้นอยู่กับสถาบันจะประกาศข้อมูลหรือไม่)

.

เฉลย : ข้อที่ 12

รอบที่ 2 โควตา (รอบอื่นๆอาจมีบ้าง แต่ไม่เยอะเท่ารอบ 2)

.

เฉลย : ข้อที่ 13

รอบที่ 1 Portfolio

รอบที่ 2 โควตา

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (วิชาเฉพาะแพทย์)

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

สถาบันอาจมีการจัดทดสอบวิชาเฉพาะเพิ่มเติมในบางคณะ (ส่วนน้อย)

.

เฉลย : ข้อที่ 14

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

.

เฉลย : ข้อที่ 15

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

รอบที่ 4 Admission

(รอบอื่นๆมีให้สิทธิ์บ้างแต่ไม่เยอะเท่า 2 รอบนี้)

.

เฉลย : ข้อที่ 16

รอบที่ 1 Portfolio มักกำหนดใช้เป็นเกณฑ์ขั้นต่ำในการสมัครหรือเป็นคะแนน % ส่วนหนึ่งในการคัดเลือก ที่ใช้ 5 เทอมเพราะ เปิดรับช่วงเดือนธันวาคม (เกรด ม.6 เทอม 2 ยังไม่สามารถใช้ได้)

.

เฉลย : ข้อที่ 17

www.mytcas.com

.

เฉลย : ข้อที่ 18

รอบที่ 4 Admission

GPAX 20% , O-NET 30% และ GAT + PAT 50% คณะประเภทเดียวกันจะใช้เกณฑ์เลือกเหมือนกันในทุกสถาบัน เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ใช้เกณฑ์แบบนี้ในทุกสถาบัน (GPAX 20% , O-NET 30% , GAT 15% , PAT2 15% , PAT3  20%)

.

เฉลย : ข้อที่ 19

กลางเดือนกุมภาพันธ์

.

เฉลย : ข้อที่ 20

รอบที่ 2 โควตา เนื่องจากผลคะแนนที่สอบยังไม่ประกาศ อาจต้องทำการสมัครและเลือกคณะไปก่อนทราบผลคะแนน (บางสถาบันให้แก้ไขการเลือกได้ภายหลัง เช่น ม.อ. , มช. , มข. เป็นต้น)

.

สามารถติดตามข่าวสารการสมัครสอบทุกรอบของ TCAS ได้ง่ายๆ เพียงแค่กดโหลดแอป >> http://bit.ly/AppTCASter  (อัพเดทข้อมูลอ้างอิงตามสถาบันประกาศ ช่วง ก.ย. เป็นต้นไป)

.

#DEK63 #TCAS63 #ทปอ #TCAS #แฟนพันธุ์แท้TCAS #มปลาย

Chill Chills

Chill Chills

Related post