fbpx

อยากเรียนพยาบาลมาเลย! ม.รังสิตรับเพิ่มอยู่นะ เปิดเรียน ส.ค.นี้

 อยากเรียนพยาบาลมาเลย! ม.รังสิตรับเพิ่มอยู่นะ เปิดเรียน ส.ค.นี้

DEK62 ครับ ขณะนี้มหาวิทยาลัยรังสิต ได้เปิดรับนักศึกษาใน 2 หลักสูตร คือหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ และหลักสูตร 2 ภาษา น้องคนไหนอยากเรียนพยาบาลลองนำที่นี่ไปเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับ ยังคงมีเวลาให้คิดพอสมควร เพราะกว่าจะปิดรับสมัครก็วันที่ 16 ส.ค. 62 และที่สำคัญ ทั้ง 2 หลักสูตรได้รับการรับรองจากสภาการพยาบาลแน่นอนครับ

หมดเขตรับสมัคร

16 สิงหาคม 2562 (สมัครที่มหาวิทยาลัยในวันเวลาราชการ พร้อมสัมภาษณ์ในวันสมัคร)

คุณสมบัติเบื้องต้น คลิกดูระเบียบการ
  1. สำเร็จการศึกษาหรือกำลังรอผลการศึกษาระดับม.ปลาย สายวิทย์-คณิต
  2. GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
  3. ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะของแต่ละหลักสูตรในระเบียบการ
จำนวนรับเข้าศึกษา

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (170 คน)

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 2 ภาษา (50 คน)

ช่องทางรับสมัคร

เข้ายื่นใบสมัครพร้อมรับการสัมภาษณ์ในวันและเวลาราชการ

โดยแต่งกายชุดนักเรียน/นักศึกษา ให้เรียบร้อย

สถานที่สอบสัมภาษณ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 4 ห้อง 408

ติดต่อสอบถาม

คณะพยาบาลศาสตร์ อาคารวิทยาศาสตร์ ตึก 4 ชั้น 4 ห้อง 403

โทร : (02)997-2200-30 ต่อ 1441,1442

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม

website: nurse.ssru.ac.th

website คณะพยาบาล: www.rsu.ac.th/nurse

Facebook: facebook.com/schoolofnursingrsu

.

ขอบคุณที่มาข่าวจาก trueplookpanya.com

Chill Chills

Chill Chills

Related post