fbpx

แนะแนวเส้นทางสอบเข้า ”คณะเภสัชศาสตร์” ทั้ง 5 รอบ TCAS63 (15 สถาบัน)

 แนะแนวเส้นทางสอบเข้า ”คณะเภสัชศาสตร์” ทั้ง 5 รอบ TCAS63 (15 สถาบัน)

.

สวัสดีครับ .. วันก่อนพี่ Buddy TCASter ได้พูดถึงคณะแพทย์ , ทันตะและสัตวแพทย์ไปแล้ว วันนี้ก็มาถึงอีกหนึ่งคณะยอดฮิต (แผนวิทย์) ในกลุ่ม กสพท. แล้วนะครับ ”คณะเภสัชศาสตร์” (ภ.บ.) ใน TCAS62 ปีล่าสุด หลายสถาบันเปิดรับดุเดือดมากในรอบ 2 , 3 และ 4 เมื่อเปรียบเทียบกับคณะแพทย์ , ทันตะแพทย์หรือสัตวแพทย์แล้วถือว่าคณะเภสัชศาสตร์เปิดรับในจำนวนที่มากกว่าเป็นเท่าตัวและเปิดรับในหลายรอบมากกว่า เกณฑ์คะแนนที่ใช้คัดเลือกก็คล้ายๆกัน เน้นไปทาง GAT , PAT2 และ 7 วิชาสามัญ

.

บางคนมองว่าคณะอย่างเภสัชศาสตร์อาจเป็นพระรองในการเลือกในหลายๆครั้ง แต่ถ้าเมื่อเช็กคะแนนต่ำสุด (กสพท.) ที่สอบติดในรอบ 3 ก็ถือว่าไม่ง่ายเลย เฉลี่ยต้องได้ไม่น้อยกว่า 55.00 (จาก 100%) ถึงจะอุ่นใจ (คลิก) และในรอบ 4 (Admission) เฉลี่ยไม่ควรต่ำกว่า 18,500 ถึงพอจะมีลุ้น ส่วนภาพรวมการคัดเลือกในปีที่ผ่านมา ม.ไหน? เปิดรับในรอบอะไรบ้าง? ติดตามได้เลยครับ

.

.

คณะเภสัชศาสตร์ที่เปิดรับในประเทศไทยส่วนใหญ่ มี 2 สาขาวิชาหลักๆ ได้แก่ สาขาวิชาเภสัชกรรมอุตสาหการและสาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม แต่ละสถาบันก็กำหนดการรับแตกต่างกันออกไปตามแผนการรับของ ม.นั้นๆ แต่มีข้อสังเกตหนึ่งและเป็นข่าวดีสำหรับเพื่อนๆที่อยากเรียนใกล้บ้าน เพราะปีที่ผ่านมาในรอบ 2 โควตา สถาบันประจำภูมิภาคเปิดรับในจำนวนที่มากกว่ารอบอื่นๆ (ม.อ. 100 ที่นั่ง , มช 120 ที่นั่ง , มข. 45 ที่นั่ง , มน. 85 ที่นั่ง , มพ. 68 ที่นั่ง และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 63 ท่ีนั่ง)

.

.

TCAS62 : รอบ 1 Porfolio

คณะเภสัชศาสตร์ : คลิก

.

TCAS62 : รอบ 2 โควตา

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1. โครงการรับ นร. จาก รร. สาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม

รับจำนวน 4 ที่นั่ง : คลิก

2. โครงการรับ นร. จาก รร. กำเนิดวิทย์

รับจำนวน 2 ที่นั่ง : คลิก

3. โครงการรับ นร. ผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติ

รับจำนวน 2 ที่นั่ง : คลิก

4. โครงการจุฬาฯ – ชนบท

รับจำนวน 10 ที่นั่ง : คลิก

.

คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร

โครงการโควตา 28 จังหวัด

รับจำนวน 80 ที่นั่ง : คลิก (หน้า 30)

.

รอบ 3 รับตรงร่วมกัน (ไม่เข้าร่วม กสพท.)

รับจำนวน 80 ที่นั่ง : คลิก (หน้า 17)

.

คณะเภสัชศาสตร์ มศว

1. โครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเขต 7

รับจำนวน 3 ที่นั่ง : คลิก

2. โครงการความร่วมมือ รร.สาธิต มศว และ รร. ในเครือข่าย

รับจำนวน 2 ที่นั่ง : คลิก

3. โครงการร่วมระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มศว และคณะเภสัชศาสตร์ ม.นอตติงแฮม สหราชอาณาจักร

รับจำนวน 10 ที่นั่ง : คลิก

.

คณะเภสัชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

1. โครงการนักศึกษาพิการ (ทางการเคลื่อนไหว)

รับจำนวน 1 ที่นั่ง : คลิก

2. โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง

รับจำนวน 1 ที่นั่ง : คลิก

3. โครงการรับนักเรียนพลเมืองจิตอาสา

รับจำนวน 1 ที่นั่ง : คลิก

.

คณะเภสัชศาสตร์ ม.เชียงใหม่

โครงการรับนักเรียนโควตาภาคเหนือ

รับจำนวน 120 ที่นั่ง : คลิก (จำนวนผู้สมัคร 980 คน)

.

คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร

โครงการรับนักเรียนโควตาภาคเหนือ

รับจำนวน 85 ที่นั่ง : คลิก (รวม 2 สาขา)

.

คณะเภสัชศาสตร์ ม.พะเยา

โครงการรับตรง 17 จังหวัดภาคเหนือ

รับจำนวน 68 ที่นั่ง : คลิก (รวม 2 สาขา)

รอบ 3 รับตรงร่วมกัน (ไม่เข้าร่วม กสพท.)

รับจำนวน 58 ที่นั่ง : คลิก (รวม 2 สาขา)

.

คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

โครงการรับนักเรียนในพื้นที่ 14 จว. ภาคใต้

รับจำนวน 100 ที่นั่ง : คลิก

.

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

โครงการโควตาพื้นที่

รับจำนวน 30 ที่นั่ง : คลิก

.

คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น

โครงการพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รับจำนวน 45 ที่นั่ง : คลิก

.

คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหาสารคาม

ระบบปกติ

รับจำนวน 63 ที่นั่ง : คลิก

.

คณะเภสัชศาสตร์ ม.บูรพา

1. โครงการรับตรงในภาคตะวันออก 12 จังหวัด

รับจำนวน 15 ที่นั่ง : คลิก

2. โครงการพัฒนากำลังคนทางเภสัชศาสตร์ เพื่อพัฒนาระบบการให้บริการเภสัชกรรม

รับจำนวน 5 ที่นั่ง : คลิก

.

รอบ 3 เข้าร่วมคัดเลือกกับ กสพท.

ระเบียบประกาศโดย กสพท.  : คลิก

.

รอบ 4 ตามเกณฑ์ Admission

เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก (เหมือนกันทุกสถาบัน) : คลิก 

.

รอบ 5 รับตรงอิสระ

คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น

รับจำนวน 12 ที่นั่ง : คลิก

.

คณะเภสัชศาสตร์ ม.บูรพา

รับจำนวน 10 ที่นั่ง : คลิก

.

.

ข้อมูลการรับสมัครในแต่ละรอบของคณะเภสัชศาสตร์ใน TCAS63 เป็นอย่างไร จะเปลี่ยนแปลงอีกไหม? เพื่อนๆสามารถติดตามข่าวสารการสมัครสอบทุกรอบของ TCAS ได้ง่ายๆ เพียงแค่กดโหลดแอป >> http://bit.ly/AppTCASter (อัพเดทตามประกาศจากสถาบันช่วงเดือน ก.ย. เป็นต้นไป)

.

#DEK62 #DEK63 #TCAS62 #TCAS63 #เภสัชศาสตร์ #Rx #หมอยา #สอบเข้าเภสัช #Rx63

Chill Chills

Chill Chills

Related post