fbpx

รับตรง62 กว่า 300 ที่นั่ง! วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ สวนสุนันทา

 รับตรง62 กว่า 300 ที่นั่ง! วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ สวนสุนันทา

วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำลังเปิดรับสมัครหลายสาขาเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาธาณสุขศาสตร์ วิทยาศาตร์สุขภาพ หรือการแพทย์แผนจีน โดยน้องๆ จะต้องไปเรียนที่ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม สำหรับค่าเทอมสายวิทย์สุขภาพแห่งนี้ พี่ว่าไม่ได้แพงเกินไปครับ หลายสาขาค่าเทอมเทอมแรกอยู่ที่ 30,000 บาทต้นๆ มีแค่สาขาการแพทย์แผนจีนอยู่ที่ประมาณ 70,000 บาทครับ ลองศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างกันเลย

รับสมัครถึงวันที่

31 กรกฎาคม 2562

คุณสมบัติเบื้องต้น

สาขา การแพทย์แผนไทยประยุกต์ / สาธารณสุขศาสตร์ / สาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ

 1. จบม.6 สายวิทย์-คณิต ไม่รับเทียบเท่า
 2. GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00

สาขา เลขานุการการแพทย์และสาธารณสุข วิทยาศาสตร์สุขภาพทั้ง 3 แขนง(ดูแลสุขภาพเด็ก / ผู้สูงอายุ / การดูแลสุขภาพและความงาม) การแพทย์แผนจีน

 1. กำลังศึกษาม.6 ทั้งสายสามัญหรือเทียบเท่า ทั้งแผนวิทย์-คณิต / ศิลป์-คำนวณ / ศิลป์-ภาษา
 2. GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00
 3. หรือกำลังศึกษาระดับปวช. มีผลการเรียน ปี1-3 ไม่น้อยกว่า 2.00
ข้อกำหนดในการรับสมัคร
 1. สมัครได้เพียง 1 สาขา หรือ 1 แขนงวิชา เท่านั้น !!
 2. ศึกษาข้อกำหนดอย่างละเอียด
 3. กรอกใบสมัครตัวบรรจง ชัดเจน
 4. เตรียมหลักฐาน ตรวจสอบข้อมูลในใบสมัคร เอกสาร คุณสมบัติตัวเองให้ถูกต้อง ครบถ้วน
 5. วันสมัคร แต่งกายสุภาพ ห้ามสวมรองเท้าแตะ
วิธีการสมัคร
 1. ศึกษารายละเอียด และดาวน์โหลดใบสมัครที่ ahs.ssru.ac.th
 2. ส่งใบสมัครที่ One stop service ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม
ค่าธรรมเนียมการสมัคร

ค่าสมัคร 350 บาท

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม

website: ahs.ssru.ac.th

Facebook: วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

.

ดูระเบียบการรับสมัครและดาวน์โหลดใบสมัคร

.

ขอบคุณที่มาข่าวจาก enttrong.com

Chill Chills

Chill Chills

Related post