fbpx

รับรอบพิเศษ62 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ คณะกายภาพบำบัดและจิตวิทยา

 รับรอบพิเศษ62 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ คณะกายภาพบำบัดและจิตวิทยา

วิทยาลัยเซนต์หลุยเปิดรับสมัคร DEK62 รับตรงรอบพิเศษ ถึงวันที่ 18 กรกฎาคมนี้เท่านั้นครับ เปิดรับเพียง 2 คณะ คือคณะกายภาพบำบัด ซึ่งรับเฉพาะน้องสายวิทย์ และคณะจิตวิทยา รับทั้งน้องๆ ทุกสาย ทั้งจบม.6 เทียบเท่า กศน. หรือปวช. สามารถสมัครเข้าคณะจิตวิทยาได้หมดครับ สำหรับการคัดเลือก หากน้องมีคะแนน GAT PAT ที่กำหนด สามารถยื่นคะแนนได้เลยครับ แต่หากไม่มีจะต้องเข้าสอบกับทางมหาวิทยาลัย

รับสมัครถึงวันที่

18 กรกฎาคม 2562

คุณสมบัติเบื้องต้น

คณะกายภาพบำบัด หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต

  • จบม.6 สายวิทย์-คณิต ไม่รับเทียบเท่า

คณะจิตวิทยา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา

  1. จบม.6 ทั้งสายสามัญหรือเทียบเท่าหรือปวช. ทุกแผนการเรียน
  2. มีผลคะแนน GPA/GAT/PAT ตามที่กำหนดจะได้รับการยกเว้นการ
    สอบข้อเขียน
วิธีการสมัคร
  1. สมัครผ่านเว็บไซต์ และส่งเอกสารมาที่ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ เลขที่ 19 ถ.สาธรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาธร กรุงเทพฯ 10120 หรือ สมัครด้วยตนเอง ที่วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม

website: http://www.slc.ac.th/2018/applystudent/

Facebook: PR วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

.

เอกสารเพิ่มเติม

.

ขอบคุณที่มาข่าวจาก Trueplookpanya.com

Chill Chills

Chill Chills

Related post