fbpx

DEK63 ดูไว้! ถ้าเลือกจัดอันดับแบบนี้ใครติด

 DEK63 ดูไว้! ถ้าเลือกจัดอันดับแบบนี้ใครติด

สวัสดีครับ … วันนี้พี่ Buddy TCASter มีเรื่องราวของตัวอย่างการเลือกคณะในรูปแบบจัดอันดับมาให้ศึกษาดูกัน  เป็นเรื่องที่เพื่อนๆหลายคนมักสงสัย เลือกแบบนี้จะติดไหม? เลือกแบบนี้ใครจะติด? ปล. ขอบคุณข้อมูลจาก ทปอ. ด้วยนะครับ

.

เลือกคณะโดยมีการจัดอันดับในตัวเลือก เกิดขึ้นในรอบใดของ TCAS บ้าง?

การยื่นคะแนนเพื่อเลือกคณะโดยมีการจัดอันดับในตัวเลือก จะเกิดขึนในรอบ 3 (รับตรงร่วมกัน) และรอบ 4 (Admission) ของ TCAS62 โดยรอบที่ 3 เลือกได้สูงสุด 6 อันดับ (คณะ/สาขา) , รอบ 4 เลือกได้สูงสุด 4 อันดับ (คณะ/สาขา)

.

ทาง ทปอ. และสถาบัน พิจารณาการเลือกยังไง?

สรุปสั้นๆว่าทาง ทปอ. จะนำตัวเลือกในอันดับที่ 1 ของเพื่อนๆทุกคนมาพิจารณาก่อน โดยพิจารณาไปทีละอันดับ ถ้าในตัวเลือกในอันดับที่ 1 พิจารณาแล้ว ปรากฏว่าผ่านการคัดเลือก (ผลคะแนน) ก็จะหยุดการพิจารณา ส่วนตัวเลือกในอันดับ 2 ถึง 4 ที่ได้เลือกไว้ ก็จะไม่นำมาพิจารณาอีก

.

ติดตัวเลือกในอันดับ 1 แล้ว เลือกเรียนตัวเลือกในอันดับอื่นอีกได้ไหม?

ผ่านการคัดเลือกในตัวเลือกอันดับใดก็จะมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ในคณะ/สถาบันนั้น เท่านั้น ไม่สามารถเลือกตัวเลือกอื่นได้อีกครับ ถ้าในตัวเลือกในอันดับที่ 1 พิจารณาแล้ว ปรากฏว่าไม่ผ่านการคัดเลือก ก็จะพิจารณาในอันดับที่ 2 พิจารณาไปทีละอันดับจนครบทุกอันดับ

.

เลือกคณะโดยมีการจัดอันดับในตัวเลือก ต้องคำนึงอะไรบ้าง?

  1. คณะที่เพื่อนๆจะเลือกเราต้องมีความชอบ/อยากเรียน (หรือใกล้เคียงสิ่งที่อยากเรียน)
  2. เช็กคะแนนต่ำสุดย้อนหลังจากปีก่อนๆ
  3. จำนวนที่เปิดรับสมัคร (ถ้าทราบข้อมูลจากปีก่อนๆยิ่งดี)
  4. เกณฑ์การคัดเลือกเปลี่ยนแปลงหรือใช้เกณฑ์เดิมเหมือนปีที่แล้ว
  5. สถิติคะแนนสอบ GAT/PAT , O-NET
  6. อื่นๆ ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณส่วนบุคคล

.

ตัวอย่างการเลือกคณะเลือกแบบนี้จะติดไหม?

แก้ไขข้อมูลในรูปที่ 7 รูปทางด้านซ้ายมือ ข้อมูลที่ถูกต้องเป็น น.ส. B

Chill Chills

Chill Chills

Related post