fbpx

แนะแนวเส้นทางสอบเข้า ”คณะแพทยศาสตร์” ทั้ง 5 รอบ TCAS63 (20 สถาบัน)

 แนะแนวเส้นทางสอบเข้า ”คณะแพทยศาสตร์” ทั้ง 5 รอบ TCAS63 (20 สถาบัน)

”คณะแพทยศาสตร์”  ไปแล้ว :  คลิก  ก็มีเพื่อนๆเรียกร้องว่าอยากให้แนะแนวรอบอื่นๆด้วย วันนี้พี่ๆจัดให้ตามคำขอแล้วนะครับ แนะแนวเส้นทางสอบเข้าคณะแพทยศาสตร์ (พ.บ.) ทั้ง 5 รอบ อ้างอิงข้อมูลจากปีการศึกษาล่าสุด TCAS62 .. ภาพรวมการคัดเลือกจะเป็นยังไงบ้าง? ติดตามได้เลยครับ

.

.

ถ้าเพื่อนๆอยากสอบเข้าคณะแพทย์จริงๆ พี่ Buddy TCASter แนะนำว่าอยากให้โฟกัสแค่ 3 รอบแรกเท่านั้นนะครับ อ้างอิงข้อมูลการรับใน TCAS 2 ปีที่ผ่านมาจะเห็นว่าหลายสถาบันเน้นรับเพียง 3 รอบแรกเท่านั้น ถึงแม้อาจมีบางสถาบันเปิดรับในรอบที่ 4 และ 5 อยู่บ้าง แต่เปิดรับในจำนวนที่น้อยมากๆ ส่วนใหญ่แจ้งไว้ว่าจะเปิดรับก็ต่อเมื่อมีที่นั่งว่างเหลือจาก 3 รอบแรก แนะนำว่าอย่าไปคาดหวังกับรอบ 4 และ 5 มากเลยครับ

.

TCAS62 : รอบ 1 Porfolio

คณะแพทยศาสตร์ : คลิก (แนะแนวยื่นพอร์ตแพทย์)

.

TCAS62 : รอบ 2 โควตา

มักเปิดรับในโครงการโควตาพื้นที่หรือโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive Track) หรือกลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (Community Track) รอบนี้โอกาสเหมาะสำหรับเพื่อนๆที่อยากเรียนใกล้บ้าน เพราะหลายสถาบันมักกำหนดคุณสมบัติ (พื้นที่/จังหวัด) ในการสมัคร ส่วนเกณฑ์ที่ใช้คัดเลือกก็แตกต่างกันออกไปตามแต่ละสถาบันกำหนด มีทั้งกำหนดใช้ 7 วิชาสามัญ (มช. , มข. , ม.อ. ฯลฯ)  ใช้ GAT , PAT 1 และ PAT 2 (มน. , มพ. และ มบ.) ตามดัง ตย.ตารางที่พี่ๆสรุปไว้ให้ครับ

.

คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล

1. โครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์

รับจำนวน 1 ที่นั่ง : คลิก 

.

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

1. โครงการโอลิมปิกวิชาการ

รับจำนวน 25 ที่นั่ง : คลิก 

2. โครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์

รับจำนวน 1 ที่นั่ง : คลิก

.

คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

รับในรูปแบบโควตา

รับจำนวน 2 ที่นั่ง : คลิก

.

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

1. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน

2. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ

3. โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)

รับจำนวนรวม 83 ที่นั่ง : คลิก

.

คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท

รับจำนวนรวม 105 ที่นั่ง : คลิก

.

คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่

1. โครงการ CPIRD (Community track)

2. โครงการ Inclusive track

3. โครงการโควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ

รับจำนวนรวม 146 ที่นั่ง : คลิก

.

คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร

1. โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive Track)

2. โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (Community Track)

รับจำนวนรวม 90 ที่นั่ง : คลิก

.

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง

1. โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ

รับจำนวน 18 ที่นั่ง : คลิก

2. โควตาประเภทบุตร/ธิดาบุคลากรทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่สังกัดหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดเชียงราย

รับจำนวน 2 ที่นั่ง : คลิก

.

คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา

1. โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ Inclusive Track

รับจำนวน 4 ที่นั่ง : คลิก

2. โครงการแพทย์เพื่อชุมชน Community Track

รับจำนวน 11 ที่นั่ง : คลิก 

.

คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

1. โครงการโควตาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รับจำนวน 36 ที่นั่ง : คลิก

2. โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (CPIRD)

รับจำนวน 96 ที่นั่ง : คลิก

3. โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ Inclusive Track

รับจำนวน 16 ที่นั่ง : คลิก

.

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี

1. โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (CPIRD)

รับจำนวน 29 ที่นั่ง : คลิก

2. โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ Inclusive Track

รับจำนวน 30 ที่นั่ง : คลิก

.

คณะแพทยศาสตร์ ม.บูรพา

โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงสาธารณสุข)

รับจำนวน 16 ที่นั่ง : คลิก

.

คณะแพทยศาสตร์ ม.มหาสารคาม

1. โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (CPIRD)

รับจำนวน 47 ที่นั่ง : คลิก

2. โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ Inclusive Track

รับจำนวน 13 ที่นั่ง : คลิก

.

คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

1. โครงการรับนักเรียนในพื้นที่ 14 จว. ภาคใต้

รับจำนวน 56 ที่นั่ง : คลิก

2. โครงการรับนักเรียน สอวน.

รับจำนวน 1 ที่นั่ง : คลิก

.

คณะแพทยศาสตร์ ม.นราธิวาสราชนครินทร์

1. โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (CPIRD)

รับจำนวน 23 ที่นั่ง : คลิก

2. โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ Inclusive Track

รับจำนวน 5 ที่นั่ง :  คลิก

.

TCAS62 : รอบ 3 รับตรงร่วมกัน (กสพท.)

เข้าร่วมคัดเลือกตามเกณฑ์ กสพท. : คลิก

.

http://bit.ly/AppTCASter

.

#TCAS62 #TCAS63 #DEk63 #Portfilio #พอร์ตฟอลิโอ #แพทยศาสตร์ #หมอ #รอบ1 #รอบพอร์ต  #med62 #medport #กสพท62 #โควตาแพทย์ #CPIRD #Inclusivetrack #แพทย์ชนบท

Chill Chills

Chill Chills

Related post