fbpx

แนะแนวเส้นทางยื่นพอร์ต ”โครงการเด็กดี + มีคุณธรรม” ในระบบ TCAS

 แนะแนวเส้นทางยื่นพอร์ต ”โครงการเด็กดี + มีคุณธรรม” ในระบบ TCAS

โครงการประเภท รับ นร. เรียนดี/เด็กดีมีที่เรียน/คุณธรรมจริยธรรม/บำเพ็ญประโยชน์ ของปีล่าสุด (TCAS62) ให้เพื่อนๆ ม.ปลาย ได้เตรียมพร้อมกันนะครับ จะมีประเด็นหรือโครงการไหนน่าสนใจกันบ้าง .. ติดตามได้เลยครับ

.

โครงการรับ นร. เรียนดี/เด็กดีมีที่เรียน/คุณธรรมจริยธรรม/บำเพ็ญประโยชน์ .. คืออะไร?

เป็นโครงการที่เน้นพิจารณาเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) และ/หรือเกรดเฉลี่ยรายวิชา (GPA) และ/หรือผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรม + อื่นๆตามที่กำหนดเป็นหลัก ถือว่าเป็นประเภทโครงการที่เพื่อนๆในกลุ่มที่มีระดับผลงานปานกลาง (มีผลงาน/รางวัลอยู่บ้าง) สามารถยื่นได้และมีโอกาสลุ้นมากอยู่พอสมควร เปิดรับในเกือบทุกคณะ/สถาบันในรอบพอร์ตฟอลิโอ ชื่อของโครงการที่ใช้รับสมัครอาจมีชื่อคล้ายๆกัน เช่น

 • โครงการรับนักเรียนเรียนดี
 • โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
 • โครงการเด็กดี
 • โครงการเด็กดีมีที่เรียน
 • โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม
 • โครงการเด็กดีมีคุณธรรม
 • โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม

.

ตัวอย่าง : ลักษณะเกรดเฉลี่ยที่ใช้คัดเลือกในโครงการประเภทนี้

 • กำหนดใช้ GPAX เป็นเกณฑ์ขั้นต่ำในการสมัคร
 • กำหนดใช้ GPAX เป็นเกณฑ์ % คะแนนในการคัดเลือก
 • กำหนดใช้ GPA (ระบุวิชา) เป็นเกณฑ์ขั้นต่ำในการสมัคร
 • กำหนดใช้ GPA (ระบุวิชา) เป็นเกณฑ์ % คะแนนในการคัดเลือก
 • กำหนดใช้ GPAX และ GPA (ระบุวิชา) เป็นเกณฑ์ขั้นต่ำในการสมัคร
 • กำหนดใช้ GPAX และ GPA (ระบุวิชา) เป็นเกณฑ์ % คะแนนในการคัดเลือก

.

ภาพรวมการคัดเลือกโดยใช้เกรดเฉลี่ยเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำในการสมัคร

 • คณะ + สถาบัน (ยอดฮิต) : ต้องการ GPAX มากกว่า 3.50 ขึ้นไปในการสมัคร
 • คณะ + สถาบัน (ทั่วไป) : ต้องการ GPAX ราวๆ 2.75 – 3.50 ในการสมัคร
 • คณะ + สถาบัน (ไม่เป็นที่นิยม) : ต้องการ GPAX ราวๆ 2.00 – 3.00 ในการสมัคร

อย่างที่แสดงครับโครงการประเภทนี้ถ้าเพื่อนๆมีเกรดเฉลี่ยมากเท่าไหร่ โอกาสในการสมัครยิ่งมีมากขึ้น/โอกาสในผ่านการคัดเลือกก็สูงขึ้นเช่นกัน (สำหรับโครงการที่ใช้เกรดเป็น % คะแนนในการคัดเลือก) และกลับกันถ้าเพื่อนๆทำเกรดได้ไม่ดีโอกาสในการสมัครและโอกาสในการคัดเลือกก็จะน้อยลงเช่นกัน

.

ตัวอย่าง : โครงการ/สถาบัน ที่เปิดรับในปีล่าสุด (TCAS62)

 • โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี / โครงการเด็กดีมีที่เรียน (มช.)
 • โครงการคัดเลือกตรงประเภทเรียนดี (มจธ.)   : คลิก
 • โควตารับนักเรียนเรียนดี (มจพ.)
 • โครงการเด็กดีมีคุณธรรม (มทส.)
 • โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็นเลิศ / โครงการเด็กดีมีที่เรียน (มน.)
 • โครงการรัับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี (ม.อ.)   : คลิก
 • โครงการเด็กดีมีที่เรียน (มมส)
 • โครงการนักเรียนเรียนดี (มพ.)
 • โครงการเด็กดีมีที่เรียน/โครงการเด็กดีมีที่เรียน (โครงการพิเศษ) (มศว)
 • โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม (มก.)
 • โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (มฟล.)   : คลิก
 • โครงการเด็กดีมีที่เรียน / โครงการคนดีศรีวัฒนธรรม (มมส)
 • โครงการคุณธรรมนำเข้ามหาวิทยาลัย เด็กดีศรีระยอง / โครงการเด็กดีมีที่เรียน (มบ.)
 • โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคม (ม.อ.)
 • โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) (มข.)
 • โครงการส่งเสริมนักเรียนคุณธรรม จริยธรรม และประพฤติตนเป็นประโยชน์แก่สังคม (มทษ.)
 • โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 สำหรับผู้กำลังศึกษาระดับ ม.6 หรือ ปวช. หรือ ปวส. (มจพ.)
 • โครงการเด็กดีมีคุณธรรม (มทส.)
 • โครงการความรู้คู่คุณธรรมสร้างผู้นำเยาวชน (มก.)

.

ต้องมีผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรมแบบไหน? ถึงจะมีโอกาสผ่านการคัดเลือกในรอบพอร์ต

1. คณะ/สถาบัน กำหนดที่มาของผลงาน/รางวัล โดยมักมี Key word ตามด้วยผลงานที่ต้องการประมาณว่า

 • ต้องเคยได้รับรางวัล …
 • ต้องเป็นที่ยอมรับ …
 • ได้ผ่านการรับรองจาก …

2. คณะ/สถาบัน ไม่ได้ระบุที่มาของผลงาน ในกรณีนี้เพื่อนๆสามารถใส่ผลงานที่เข้าข่ายและใกล้เคียงกับผลงานคุณธรรมจริยธรรม โดยใช้วิจารณญาณของเราได้เองครับ

.

ยื่นผลงานผ่านแล้ว … อย่ามองข้ามการสอบสัมภาษณ์?

ในหลายบทความที่พี่ Buddy TCASter ได้เล่าไปก็มักจะย้ำเตือนเรื่องการสอบสัมภาษณ์ในรอบพอร์ตทุกครั้ง น้ำอีกครั้งนะครับ ส่วนใหญ่การสอบสัมภาษณ์ในรอบนี้ สอบเพื่อคัดคนออกและเป็นการสอบแบบคิดเป็น % คะแนนส่วนหนึ่งในการคัดเลือก

อยากเตือนเพื่อนๆไว้อีกเรื่องนะครับ สำหรับคนที่มีเกรดเฉลี่ยไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำหรือไม่มีผลงานที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงตามที่เขากำหนด อย่ายื่นนะครับ เสียเวลาเปล่าๆ ส่วนเพื่อนๆที่มีพร้อมก็เตรียมซ้อมสัมภาษณ์และติดตามข่าวสารการสมัครรอบพอร์ตและข่าวการสอบ TCAS ไว้ให้ดีนะครับ หรือติดตามได้ที่นี่เลยครับ เพียงแค่กดโหลดแอป >> http://bit.ly/AppTCASter

.

#TCAS62 #TCAS63 #DEk63 #Portfilio #พอร์ตฟอลิโอ #เด็กดี #คุณธรรมจริยธรรม #เด็กดีมีที่เรียน #ผลการเรียนดี

Chill Chills

Chill Chills

Related post