fbpx

แนะแนวเส้นทางสอบเข้า ”คณะสัตวแพทยศาสตร์” ทั้ง 5 รอบ TCAS63 (11 สถาบัน)

 แนะแนวเส้นทางสอบเข้า ”คณะสัตวแพทยศาสตร์” ทั้ง 5 รอบ TCAS63 (11 สถาบัน)

”คณะสัตวแพทยศาสตร์” (สพ.บ.) ทั้ง 5 รอบ อ้างอิงข้อมูลจาก TCAS62 ปีล่าสุด ให้เพื่อนๆได้เตรียมความพร้อมก่อนสอบจริง TCAS63 เป็นอีกหนึ่งคณะในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพที่หลายคนสนใจ keep ไว้เป็นอีก 1 ตัวเลือกใน List การเลือกเสมอๆ ภาพรวมการคัดเลือกเป็นยังไงบ้าง ติดตามได้ที่นี่เลยครับ

.

ผลคะแนนที่เป็นไฮไลท์สำคัญในการสอบเข้าสัตว์แพทย์ได้แก่ GAT , PAT 2 และคะแนนในกลุ่ม 7 วิชาสามัญ เพราะถูกกำหนดใช้ในหลายรอบ/ในหลายสถาบัน รอบพอร์ตยังคงเน้นไปที่ GPAX,GPA + ผลงานตามกำหนดและสอบสัมภาษณ์เช่นเคย

.

ไฮไลท์สำคัญอยู่ในรอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (กสพท.) ปีล่าสุด มีจำนวนรับรวมทุกสถาบันมากถึง 405 ที่นั่ง และคณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ได้กลับเข้ามาร่วมคัดเลือกใน กสพท. แล้ว (รับ 100 ที่นั่ง) ส่วนในรอบ 2 โควตายังคงต้องมีคุณสมบัติเรื่องพื้นที่ตามกำหนดถึงจะมีสิทธิ์ยื่นคะแนนได้ เพื่อนๆควรวางแผนยื่นพอร์ต + ทำคะแนนสอบให้ดีนะครับ .. อย่าชะล่าใจจนไปถึงรอบ 4 (Admission) เพราะหลายสถาบันประกาศรับในรอบ 4 ไม่เกิน 10 คน (โดยเฉลี่ย) + คะแนนต่ำสุดที่สอบติดในปีล่าสุดสูงเอามากๆ

.

สถาบันไหน ? เปิดรับในโครงการอะไรบ้าง?

.

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

รอบ 1 Portfolio

1. โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รุ่นที่ 13

รับจำนวน 20 ที่นั่ง : คลิก

2. โครงการคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติ

รับจำนวน 2 ที่นั่ง : คลิก

.

รอบ 2 โควตา

1. โครงการรับนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รับจำนวน 10 ที่นั่ง : คลิก

2. โครงการรับผู้มีความสามารถทางกีฬาดีเด่นเข้าศึกาาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ

รับจำนวน 1 ที่นั่ง : คลิก

3. โครงการรับสมัครคัดเลือกผู้มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม

รับจำนวน 1 ที่นั่ง : คลิก

4. โครงการโควตาบุตรเกษตรกร

รับจำนวน 6 ที่นั่ง : คลิก

.

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รอบ 1 Portfolio

1. โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและมีความสนใจในวิชาชีพสัตวแพทย์ เข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์

รับจำนวน 9 ที่นั่ง : คลิก

2. โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์ เข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์

รับจำนวน 2 ที่นั่ง : คลิก

.

รอบ 2 โควตา

1. โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

รับจำนวน 2 ที่นั่ง : คลิก

2. โครงการจุฬาฯ – ชนบท

รับจำนวน 10 ที่นั่ง : คลิก

.

รอบ 5 รับตรงอิสระ

1. โครงการรับนักเรียนที่มีศักยภาพและมีความสนใจในวิชาชีพสัตวแพทย์เข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

รับจำนวน 5 ที่นั่ง : คลิก 

2. โครงการผ่านความร่วมมือทางการศึกษากับกรมส่งเสริมสหกรณ์

รับจำนวน 3 ที่นั่ง : คลิก

.

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

รอบ 1 Portfolio

โครงการรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)

รับจำนวน 5 ที่นั่ง : คลิก

.

รอบ 2 โควตา

โควตาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รับจำนวน 30 ที่นั่ง : คลิก

.

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่

รอบ 2 โควตา

1. การรับนักเรียนโควตาภาคเหนือ

รับจำนวน 40 ที่นั่ง

2. โครงการการรับนักเรียนชาวไทยภูเขา

รับจำนวน 1 ที่นั่ง

3. โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพสัตวแพทย์

รับจำนวน 5 ที่นั่ง

4. โครงการดีเด่นด้านภาษาอังกฤษ

รับจำนวน 3 ที่นั่ง

.

รวมระเบียบการทั้ง 4 โครงการ : คลิก

.

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหิดล

รอบ 1 Portfolio

รับในรูปแบบ Portfolio

รับจำนวน 3 ที่นั่ง : คลิก

.

รอบ 2 โควตา

1. โครงการพัฒนาสัตวแพทย์

รับจำนวน 4 ที่นั่ง : คลิก

2. โครงการรับนักศึกษาโควตาวิทยาเขตของคณะสัตวแพทยศาสตร์

รับจำนวน 8 ที่นั่ง : คลิก

.

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

รอบ 1 Portfolio

โครงการรับนักศึกษาด้วยวิธีพิเศษ

รับจำนวน 5 ที่นั่ง (รับ ม.6) : คลิก

.

รอบ 2 โควตา

1. โครงการรับนักเรียนในพื้นที่ 14 จว. ภาคใต้

รับจำนวน 12 ที่นั่ง : คลิก

2. โครงการรับนักเรียน สอวน.

รับจำนวน 2 ที่นั่ง : คลิก

.

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

รอบ 1 Portfolio

รับจำนวน 4 ที่นั่ง : คลิก

.

รอบ 2 โควตา

รับจำนวน 4 ที่นั่ง : คลิก

.

รอบ 5 รับตรงอิสระ

รับจำนวน 16 ที่นั่ง : คลิก

.

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รอบ 1 Portfolio  (รับจำนวน 30 ที่นั่ง)

รอบ 2 โควตา (รับจำนวน 17 ที่นั่ง)

รอบ 5 รับตรงอิสระ (รับจำนวน 6 ที่นั่ง)

.

เกณฑ์การคัดเลือกทั้ง 3 รอบ : คลิก

.

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.มหาสารคาม

รอบ 2 โควตา

รับจำนวน 30 ที่นั่ง : คลิก

.

รอบ 5 รับตรงอิสระ

โควตาสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)

รับจำนวน 1 ที่นั่ง : คลิก

.

วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มวล. (นานาชาติ)

รอบ 1 Portfolio

1. รับในรูปแบบ Portfolio

รับจำนวน 30 ที่นั่ง : คลิก

2. โครงการร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (เก่ง ดี มีสุข)

รับจำนวน 5 ที่นั่ง : คลิก

.

รอบ 2 โควตา

รับจำนวน 10 ที่นั่ง : คลิก

.

รอบ 3 เข้าร่วมคัดเลือกกับ กสพท.

ระเบียบประกาศโดย กสพท.  : คลิก

.

รอบ 4 ตามเกณฑ์ Admission

เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก (เหมือนกันทุกสถาบัน) : คลิก 

.

http://bit.ly/AppTCASter (อัพเดทตามประกาศจากสถาบันช่วงเดือน ก.ย. เป็นต้นไป)

.

#DEK62 #DEK63 #TCAS62 #TCAS63 #สัตวแพทย์ #คณะสัตวแพทย์ #เส้นทางสอบเข้า #VET #veterinary

Chill Chills

Chill Chills

Related post