fbpx

แนะแนวเส้นทางสอบเข้า ”คณะทันตแพทยศาสตร์” ทั้ง 5 รอบ TCAS63 (11 สถาบัน)

 แนะแนวเส้นทางสอบเข้า ”คณะทันตแพทยศาสตร์” ทั้ง 5 รอบ TCAS63 (11 สถาบัน)

.

สวัสดีครับ .. ถ้าเพื่อนๆได้ติดตามข่าวในรอบ 4 TCAS62 ปีที่ผ่านมาอยู่บ้าง จะทราบว่าการแข่งขันเพื่อสอบเข้าคณะทันตแพทยศาสตร์ (ท.บ.) นั้นไม่ง่ายเอาเสียเลย คะแนนต่ำสุดที่สอบติดในปีล่าสุดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 22,000 คะแนน (เต็ม 30,000 คะแนน) ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมาก Ex. มศว = 22,950 , มข. = 22,366.6 , ม.อ. = 22,280.5 และจำนวนที่เปิดรับในรอบ 4 ก็ค่อนข้างน้อย (เฉลี่ยไม่เกิน 10 คน)

.

ถ้าอยากเรียนทันตะจริงๆ พี่ Buddy TCASter แนะนำให้เพื่อนๆโฟกัสในรอบ 2 (โควตาภูมิภาค/จังหวัด/เขต) หรือ รอบ 3 (รับโดย กสพท.) เพราะจากสถิติการรับสมัครหลายสถาบันเน้นเปิดรับใน 2 รอบนี้ ผลคะแนนที่ต้องมีและทำให้ดี คือ 7 วิชาสามัญ , GAT , PAT1 , 2 และวิชาเฉพาะแพทย์ ใครอยากรู้ว่าแต่ละรอบ/สถาบันเปิดรับในรูปแบบไหนบ้าง ภาพรวมการคัดเลือกเป็นยังไง? ติดตามได้ที่นี่เลยครับ

.

.

การคัดเลือกในรอบ 2 ยังเหมือนเช่นเคย เน้นเปิดรับนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆ (โควตาภูมิภาค โควตาบุคลากร โควตาโรงเรียน) เกณฑ์คะแนนที่ใช้คัดเลือกก็แตกต่างกันออกไป ส่วนในรอบ 3 มี 2 สถาบันอย่าง ม.เทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่ไม่ได้เข้าร่วมคัดเลือกกับ กสพท. แต่ก็ยังใช้ผลคะแนนวิชาสามัญเช่นกัน

.

.

TCAS62 : รอบ 1 Porfolio

คณะทันตแพทยศาสตร์ : คลิก (แนะแนวยื่นพอร์ตทันตแพทย์)

.

TCAS62 : รอบ 2 โควตา

คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

1. โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายมัธยม

รับจำนวน 2 ที่นั่ง : คลิก

2. โครงการจุฬาฯ – ชนบท

รับจำนวน 5 ที่นั่ง : คลิก

.

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

1. โครงการนักศึกษาพิการ (ทางการเคลื่อนไหว)

รับจำนวน 1 ที่นั่ง : คลิก

2. โครงการส่งเสริมนักเรียนเรียนดีภาคกลาง

รับจำนวน 1 ที่นั่ง : คลิก

3. โครงการรับนักเรียนพลเมืองจิตอาสา

รับจำนวน 1 ที่นั่ง : คลิก

.

คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว

โครงการความร่วมมือโรงเรียนสาธิต มศว และโรงเรียนในเครือข่าย

รับจำนวน 4 ที่นั่ง : คลิก

.

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

โครงการพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รับจำนวน 33 ที่นั่ง : คลิก

.

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี

โครงการพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รับจำนวน 25 ที่นั่ง : คลิก

.

รอบ 3 รับตรงร่วมกัน (ไม่เข้าร่วม กสพท.)

รับจำนวน 5 ที่นั่ง : คลิก

.

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่

โครงการรับนักเรียนโควตาภาคเหนือ

รับจำนวน 42 ที่นั่ง : คลิก

.

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร

โครงการรับนักเรียนโควตาภาคเหนือ

รับจำนวน 42 ที่นั่ง : คลิก

.

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง

1. โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ ประเภทโควตา บุตร/ธิดา ของบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่สังกัดหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดเชียงราย

รับจำนวน 2 ที่นั่ง : คลิก

2. โควตา 17 จังหวัดภาคเหนือ

รับจำนวน 18 ที่นั่ง : คลิก

.

รอบ 3 รับตรงร่วมกัน (ไม่เข้าร่วม กสพท.)

รับจำนวน 12 ที่นั่ง : คลิก

.

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

โครงการรับนักเรียนในพื้นที่ 14 จว. ภาคใต้

รับจำนวน 30 ที่นั่ง : คลิก

.

รอบ 3 เข้าร่วมคัดเลือกกับ กสพท.

ระเบียบประกาศโดย กสพท.  : คลิก

.

รอบ 4 ตามเกณฑ์ Admission

เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก (เหมือนกันทุกสถาบัน) : คลิก 

.

รอบ 5 รับตรงอิสระ

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

รับจำนวน 7 ที่นั่ง : คลิก

.

สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง

รับจำนวน 4 ที่นั่ง : คลิก

.

.

ข้อมูลการรับสมัครในแต่ละรอบของคณะทันตแพทยศาสตร์ใน TCAS63 เป็นอย่างไร จะเปลี่ยนแปลงอีกไหม? เพื่อนๆสามารถติดตามข่าวสารการสมัครสอบทุกรอบของ TCAS ได้ง่ายๆ เพียงแค่กดโหลดแอป >> http://bit.ly/AppTCASter (อัพเดทตามประกาศจากสถาบันช่วงเดือน ก.ย. เป็นต้นไป)

.

#DEK62 #DEK63 #TCAS62 #TCAS63 #ทันตแพทย์ #คณะทันตแพทยศาสตร์ #เส้นทางสอบเข้า #Dent63 #Dent #หมอฟัน #สอบเข้าทันตะ #หมอฟันหมอ #Dentist #กสพท.

Chill Chills

Chill Chills

Related post