fbpx

แนะแนวเส้นทางยื่นพอร์ต ”คณะแพทยศาสตร์” TCAS63

 แนะแนวเส้นทางยื่นพอร์ต ”คณะแพทยศาสตร์” TCAS63

คณะแพทยศาสตร์ (พ.บ.) TCAS62 มาให้เพื่อนๆที่มีความฝันอยากเป็นหมอได้เตรียมตัวก่อนยื่นจริงใน TCAS63 ปีนี้ โดยจะมีสถาบันไหนเปิดรับบ้าง? เกณฑ์คัดเลือกเป็นยังไง? ติดตามรายละเอียดได้ที่นี่เลยครับ

.

พอร์ตแพทย์ แต่ละสถาบันใช้เกณฑ์อะไรบ้าง?

.

คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล

โครงการ : รับด้วย Potfolio

รับจำนวน : 25 ที่นั่ง

ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก 

Highlight : GPAX , ENG Test , ผลงานตามกำหนด , สอบสัมภาษณ์

.

คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

โครงการ : รับด้วย Potfolio

รับจำนวน : 10 ที่นั่ง

ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก 

Highlight : GPAX , ENG Test , ผลงานตามกำหนด , สอบสัมภาษณ์

.

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

โครงการ : โอลิมปิกวิชาการ – เหรียญทองระดับนานาชาติ

รับจำนวน : 4 ที่นั่ง

ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก 

Highlight : เหรียญทองระดับนานาชาติ โอลิมปิก , ผลงานตามกำหนด , สอบสัมภาษณ์

.

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

โครงการ : รับ นร. ที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ

รับจำนวน : 18 ที่นั่ง

ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก 

Highlight : GPAX , ENG Test , ผลงานตามกำหนด , สอบสัมภาษณ์

.

คณะแพทยศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

โครงการ : (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

รับจำนวน : 29 ที่นั่ง

ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก 

Highlight : GPAX , ENG Test , ผลงานตามกำหนด , สอบสัมภาษณ์

.

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล ม.นวมินทราธิราช

1. นักเรียนของโรงเรียนสังกัด กทม. 9 โรงเรียน

รับจำนวน : 9 ทีนั่ง

2. นักเรียนของโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย

รับจำนวน : 2 ที่นั่ง

3. นักเรียนที่เป็นบุตรหรือบุตรบุญธรรมของข้าราชการ ข้าราชการบำนาญหรือสังลูกจ้างกรุงเทพมหานคร/ข้าราชการหรือลูกจ้างกรุงเทพมหานครซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช/พนักงานมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

รับจำนวน : 5 ที่นั่ง

4. นักเรียนของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รับจำนวน : 2 ที่นั่ง

5. นักเรียนผู้มีความสามารถทางวิชาการ

รับจำนวน : 12 ที่นั่ง

.

ข้อมูลการรับสมัครทั้ง 5 กลุ่ม : คลิก 

Highlight : คุณสมบัติ , ENG Test , ผลงานตามกำหนด , สอบสัมภาษณ์

.

คณะแพทยศาสตร์ มศว

โครงการ : ร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มศว และคณะแพทยศาสตร์ ม.นอตติงแฮม สหราชอาณาจักร

รับจำนวน : 20 ที่นั่ง

ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก 

Highlight : GPAX , ENG Test , ผลงานตามกำหนด , สอบสัมภาษณ์

.

คณะแพทยศาสตร์ ม.เชียงใหม่

1. โครงการ : รับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี / เรียนดีโอลิมปิก

รับจำนวน : 20 ที่นั่ง

2. โครงการ : การรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี / เรียนดีอังกฤษ (โรงเรียนไทย)

รับจำนวน : 30 ที่นั่ง

3. โครงการการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี / เรียนดีอังกฤษ (โรงเรียนนานาชาติ)

รับจำนวน : 5 ที่นั่ง

4. โครงการรับนักกีฬาที่มีความสามารถดีเด่นระดับนานาชาติ/ระดับชาติ และนักกีฬาตามยุทธศาสตร์

รับจำนวน : 1 ที่นั่ง

.

ข้อมูลการรับสมัครทั้ง 4 โครงการ : คลิก 

Highlight : GPAX , ENG Test , ผลงานตามกำหนด , สอบสัมภาษณ์

.

คณะแพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น

1. โครงการผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ (MDX)

รับจำนวน : 44 ที่นั่ง

2. โครงการผลิตแพทย์เพิ่มร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (MD02)

รับจำนวน : 76 ที่นั่ง

ข้อมูลการรับสมัครทั้ง 2 โครงการ : คลิก 

Highlight : GPAX , ENG Test , ผลงานตามกำหนด , สอบสัมภาษณ์

.

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี

โครงการ : CPIRD

รับจำนวน : 24 ที่นั่ง

ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก 

Highlight : GPAX , GPA , ENG Test , ผลงานตามกำหนด , สอบสัมภาษณ์

.

คณะแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

1. โครงการนักเรียน เรียนดี

รับจำนวน : 22 ที่นั่ง

ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก 

Highlight : GPAX , GPA , ผลงานตามกำหนด , สอบสัมภาษณ์

.

2. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท

รับจำนวน : 60 ที่นั่ง (รวมโควตาทุกจังหวัด)

ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก 

Highlight : GPAX , GPA , ผลงานตามกำหนด , สอบสัมภาษณ์

.

3. โครงการผลิตแพทย์แนวปฏิรูป

รับจำนวน : 10 ที่นั่ง

ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก 

Highlight : GPAX , GPA , ผลงานตามกำหนด , สอบสัมภาษณ์

.

คณะแพทยศาสตร์ ม.นราธิวาสราชนครินทร์

โครงการ : ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD)

รับจำนวน : 10 ที่นั่ง

ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก 

Highlight : GPAX , GPA , ผลงานตามกำหนด , สอบสัมภาษณ์

.

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

โครงการ : ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD)

รับจำนวน : 48 ที่นั่ง (รวมทุกจังหวัด)

ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก 

Highlight : เรียงความ , ผลงานตามกำหนด , สอบสัมภาษณ์

.

สถาบันที่ไม่เปิดคัดเลือก คณะแพทยศาสตร์ 

TCAS62 รอบ 1 Portfolio

  • วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
  • คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร
  • สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ม.แม่ฟ้าหลวง
  • คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา
  • คณะแพทยศาสตร์ ม.บูรพา
  • คณะแพทยศาสตร์ ม.มหาสารคาม
  • คณะแพทยศาสตร์ ม.สยาม
  • วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ม.รังสิต

.

ส่วนข้อมูลการรับสมัครรอบพอร์ต คณะแพทยศาสตร์เป็นอย่างไร TCAS63 จะเปลี่ยนแปลงอีกไหม? เพื่อนๆสามารถติดตามข่าวสารการสมัครสอบทุกรอบของ TCAS ได้ง่ายๆ เพียงแค่กดโหลดแอป >> http://bit.ly/AppTCASter

.

#TCAS62 #TCAS63 #DEk63 #Portfilio #พอร์ตฟอลิโอ #แพทยศาสตร์ #หมอ #รอบ1 #รอบพอร์ต #พอร์ตหมอ #med62 #medport

Chill Chills

Chill Chills

Related post