fbpx

แนะแนวเส้นทางยื่นพอร์ต ”คณะเภสัชศาสตร์” TCAS63

 แนะแนวเส้นทางยื่นพอร์ต ”คณะเภสัชศาสตร์” TCAS63

คณะเภสัชศาสตร์” ในรอบพอร์ตฟอลิโอ TCAS62 ปีที่ผ่านมาก็เปิดรับในหลายสถาบันด้วยกัน

.

ภาพรวมการคัดเลือกลดระดับความยากลงมาจากคณะแพทย์และทันตแพทย์ แต่โดยรวมก็ยังถือว่าไม่ง่าย โดยผลงานที่สถาบันส่วนใหญ่ต้องการยังคงเป็น GPAX , GPA ที่กำหนดเกณฑ์ในการสมัครและมักจะระบุชนิดของผลงานที่ต้องการไว้อย่างชัดเจน เพื่อนๆที่มีเป้าหมายในสถาบันชั้นนำอย่าง ม.มหิดล , ม.เชียงใหม่และ ม.ธรรมศาสตร์ อาจต้องโฟกัสไปที่รอบอื่นแทนนะครับ เพราะสถาบันเหล่านี้ไม่เปิดรับในรอบพอร์ตฟอลิโอในปีล่าสุด (รอติดตาม TCAS63)

.

พี่ Buddy TCASter เลยได้รวบรวมเส้นทางทางยื่นพอร์ต คณะเภสัชศาสตร์ (ภ.บ.)  TCAS62 มาให้เพื่อนๆที่มีเป้าหมายอยากเรียนเภสัชได้เตรียมตัวก่อนยื่นจริงใน TCAS63 ปีนี้ โดยจะมีสถาบันไหนเปิดรับบ้าง? เกณฑ์คัดเลือกเป็นยังไง? ติดตามรายละเอียดได้ที่นี่เลยครับ

.

พอร์ตเภสัช แต่ละสถาบันใช้เกณฑ์อะไรบ้าง?

.

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โครงการ : โอลิมปิกวิชาการสาขาเคมีและสาขาชีววิทยา

รับจำนวน :  7 ที่นั่ง (TCAS62 ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก , ไม่มีผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา)

ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก 

Highlight : GPAX , GPA , เหรียญเงิน เหรียญทอง สอวน. , ผลงานตามกำหนด , สอบสัมภาษณ์

.

คณะเภสัชศาสตร์ มศว

โครงการ : ร่วมระหว่างคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร

รับจำนวน :  10 ที่นั่ง

ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก 

Highlight : GPAX , GPA , ENG Test , ผลงานตามกำหนด , สอบสัมภาษณ์

.

คณะเภสัชศาสตร์ ม.นเรศวร

รับจำนวนทั้งหมด : 32 ที่นั่ง

.

1. โครงการคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนเป็นเลิศ

รับจำนวน : 2 ที่นั่ง

.

2. โครงการเด็กดีมีที่เรียน

รับจำนวน : 2 ที่นั่ง

.

3. โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์(สอวน.)

รับจำนวน : 7 ที่นั่ง (รวม 2 สาขาวิชา)

.

4. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส้าหรับเด็กและเยาวชน

รับจำนวน : 2 ที่นั่ง (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ)

.

5. โครงการรับนักเรียนจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์โรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์(สสวท. สพฐ. และวมว.)

รับจำนวนรวม :  12 ที่นั่ง (รวม 2 สาขาวิชา)

.

6. โควตาพิเศษส้าหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

รับจำนวนรวม :  7 ที่นั่ง (รวม 2 สาขาวิชา)

.

ข้อมูลระเบียบการ :  คลิก 

ข้อมูลจำนวนรับ :  คลิก 

ข้อมูลคุณสมบัติเฉพาะ :  คลิก 

Highlight : GPAX , GPA , ผลงานตามกำหนด , สอบสัมภาษณ์

.

คณะเภสัชศาสตร์ ม.พะเยา

รับจำนวนทั้งหมด : 26 ที่นั่ง

.

1. โครงการนักเรียนเรียนดี

รับจำนวน : 10 ที่นั่ง (รวม 2 สาขาวิชา)

ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก 

Highlight : GPAX , ผลงานตามกำหนด , สอบสัมภาษณ์

.

2. โครงการผลิตบุคลากรทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ

รับจำนวน : 16 ที่นั่ง (สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม)

ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก 

Highlight : GPAX , ผลงานตามกำหนด , สอบสัมภาษณ์

.

คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

โครงการ : รับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี

รับจำนวน : 20 ที่นั่ง (รวม 2 สาขาวิชา)

ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก 

Highlight : GPAX , GPA , ผลงานตามกำหนด , สอบสัมภาษณ์

.

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์

โครงการ : รับด้วย Portfolio

รับจำนวน : 110 ที่นั่ง

ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก 

Highlight : GPAX , เรียงความ , ผลงานตามกำหนด , สอบสัมภาษณ์

.

คณะเภสัชศาสตร์ ม.ขอนแก่น

รับจำนวนทั้งหมด 55 ที่นั่ง

.

1. โครงการพิเศษ

รับจำนวน : 20 ที่นั่ง

2. โครงการพิเศษนานาชาติ

รับจำนวน : 10 ที่นั่ง

3. โครงการพิเศษนานาชาติ (กลุ่มโรงเรียนนานาชาติหรือสถานศึกษาจากต่างประเทศ)

รับจำนวน : 5 ที่นั่ง

.

ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก 

Highlight : GPAX , ENG Test , ผลงานตามกำหนด , สอบสัมภาษณ์

.

คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหาสารคาม

รับจำนวนรวม : 5 ที่นั่ง

.

1. โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา

รับจำนวน : 1 ที่นั่ง

2. โครงการเด็กดีมีที่เรียน

รับจำนวน : 4 ที่นั่ง

.

ข้อมูลการรับสมัคร : คลิก 

Highlight : GPAX , ผลงานตามกำหนด , สอบสัมภาษณ์

.

สถาบันที่ไม่เปิดคัดเลือก คณะเภสัชศาสตร์ 

TCAS62 รอบ 1 Portfolio

  • คณะเภสัชศาสตร์ มหิดล
  • คณะเภสัชศาสตร์ ม.ศิลปากร
  • คณะเภสัชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
  • คณะเภสัชศาสตร์ ม.เชียงใหม่
  • คณะเภสัชศาสตร์ ม.บูรพา
  • คณะเภสัชศาสตร์ ม.สยาม*
  • คณะเภสัชศาสตร์ ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ*
  • คณะเภสัชศาสตร์ ม.อุบลราชธานี*
  • คณะเภสัชศาสตร์ ม.พายัพ (ไม่เข้าร่วม TCAS62)

*ไม่เข้าร่วม TCAS62 รอบ 1 Portfolio

.

ส่วนข้อมูลการรับสมัครรอบพอร์ต คณะเภสัชศาสตร์เป็นอย่างไร TCAS63 จะเปลี่ยนแปลงอีกไหม? เพื่อนๆสามารถติดตามข่าวสารการสมัครสอบทุกรอบของ TCAS ได้ง่ายๆ เพียงแค่กดโหลดแอป >> http://bit.ly/AppTCASter

.

#TCAS62 #TCAS63 #DEk63 #Portfilio #พอร์ตฟอลิโอ #เภสัชศาสตร์ #หมอยา #รอบ1 #รอบพอร์ต #พอร์ตเภสัช #RX63 #RXport

Chill Chills

Chill Chills

Related post