fbpx

แนะแนวเส้นทางยื่นพอร์ต ”โครงการรับ นร. โดยใช้ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ” ในระบบ TCAS

 แนะแนวเส้นทางยื่นพอร์ต ”โครงการรับ นร. โดยใช้ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ” ในระบบ TCAS

.

สวัสดีครับ … เพื่อนๆคนไหนมีผลคะแนนทดสอบทางด้านภาษาอังกฤษและสนใจจะยื่นรอบพอร์ตในรอบ 1 TCAS63 ในปีที่จะถึงนี้ ติดตามได้ที่นี่เลยนะครับ เพราะพี่ Buddy TCASter จะสรุปภาพรวมคร่าวๆเกี่ยวกับการยื่นพอร์ตฟอลิโอในโครงการรับ นร. โดยใช้ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษของปีล่าสุด (TCAS62) ให้เพื่อนๆ ม.ปลาย ได้เตรียมพร้อมกันนะครับ จะมีประเด็นหรือโครงการไหนน่าสนใจกันบ้าง .. ติดตามได้เลยครับ

.

โครงการรับ นร. โดยใช้ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ .. คืออะไร?

ชื่อโครงการจริงๆอาจไม่ได้ใช้ชื่อนี้นะครับ แต่พี่ TCASter ขอรวบรวมและเรียกสั้นๆว่าเป็นโครงการประเภทที่ต้องการผลคะแนนทดสอบทางด้านภาษาอังกฤษเป็นส่วนหนึ่งของการคัดเลือก แต่ละโครงการ/มหาวิทยาลัย จะกำหนดว่าต้องการผลคะแนนตัวใดบ้าง , กี่ตัว ,  และต้องการมากกว่ากี่คะแนนขึ้นไป ในบางโครงการอาจกำหนดลึกลงไปถึงวันที่สอบ (ใช้ผลคะแนนในวัน/รอบนั้นเท่านั้น)

TCAS62 ปีล่าสุด ต้องยอมรับว่าผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นในรอบพอร์ตฟอลิโอ หลายคณะในมหาวิทยาลัยชั้นนำอย่าง จุฬาฯ ม.ธรรมศาสตร์ หรือมหาวิทยาลัยมหิดล เริ่มขยับมารับด้วยผลงานประเภทนี้มากขึ้น ส่วนคณะที่มักต้องการผลคะแนนประเภทนี้ ได้แก่ คณะจำพวกนานาชาติ คณะแผนศิลป์หรือคณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ในหลายสถาบัน

.

ตัวอย่าง : ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษที่หลายสถาบันนิยมใช้

 • IELTS (International English Language Testing System)
 • TOEFL (Test of English as a Foreign Language)
 • TOIEC (Test of English for International Communication)
 • BMAT (Biomedical admission test)
 • SAT (Scholastic Aptitude Test หรือ Scholastic Assessment Test)
 • CU-TEP : ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • TU – GET (Thammasat University General English Test)
 • GCSE (General Certificate of Secondary Education)
 • A Level (Advanced Level)
 • ฯลฯ

แต่ละตัวมีรูปแบบการทดสอบและคะแนนเต็มแตกต่างกันออกไปนะครับ รวมไปถึงกำหนดการสอบ ใน 1 ปีบางตัวสอบได้หลายรอบ บางตัวสอบได้ไม่กี่ครั้ง  เพื่อนๆที่จะสมัครสอบต้องวางแผนให้ดีดีนะครับ เพราะค่าสมัครสอบในแต่ละครั้งสูงใช่เล่นนะครับ ไว้โอกาสหน้าพี่ TCASter จะมาเล่ารายละเอียดของแต่ละตัวให้ฟังกันนะครับ

.

.

ตัวอย่าง : โครงการ/สถาบัน ที่เปิดรับในปีล่าสุด (TCAS62)

 • การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและมีความสนใจในวิชาชีพสัตวแพทย์ เข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ (จุฬาฯ)
 • การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์ เข้าศึกษาในหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ (จุฬาฯ)
 • การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความเป็นเลิศทางด้านภาษาอังกฤษ เข้าศึกษาในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ (จุฬาฯ)
 • การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ เข้าศึกษาในหลักสูตรอักษรศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอักษรศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ (จุฬาฯ)
 • การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ เข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ (จุฬาฯ)
 • หลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาอังกฤษ (มก.)
 • โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย และจากต่างประเทศหรือเทียบเท่า (มฟล.)
 • โครงการร่วมระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มศว และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม สหราชอาณาจักร (มศว)
 • โครงการรับสมัครนักเรียนเรียนดีและนักเรียนต่างชาติเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (ภาษาอังกฤษ) (ม.อ.)
 • โครงการผู้มีความพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ (MDX) และ โครงการผลิตแพทย์เพิ่มร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (MD02) (มข.)
 • โครงการรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน (หลายคณะ) (มธ.)
 • โครงการการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี / เรียนดีอังกฤษ (โรงเรียนไทย) (มช.)
 • ฯลฯ

.

.

มีผลคะแนนอังกฤษ .. ยื่นแล้วติดเลยใช่ไหม?

ไม่ใช่ครับ .. ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษที่มีอาจเป็นแค่ส่วนหนึ่งของการคัดเลือก หลายโครงการยังกำหนด GPAX หรือ GPA , หรือต้องการเรียงความ (ตามที่เขากำหนด) , บางคณะต้องการผลงานประเภทอื่นๆร่วมด้วย เช่นผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรม ผลงานวิชาการหรืออื่นๆ สำคัญที่สุดเพื่อนๆต้องอ่านและทำความเข้าใจระเบียบการก่อนการสมัครทุกครั้งนะครับ

.

ติดตามข่าวสารการสมัครสอบ TCAS ได้ง่ายๆ เพียงแค่กดโหลดแอป >> http://bit.ly/AppTCASter

.

#TCAS62 #TCAS63 #DEk63 #Portfilio #พอร์ตฟอลิโอ #ภาษาอังกฤษ #ENG #IELTS #TOEFL #TOIEC #โครงการ #รอบ1 #รอบพอร์ต

Chill Chills

Chill Chills

Related post