fbpx

The Gilbert and Marcia Kotzen Scholars

 The Gilbert and Marcia Kotzen Scholars

    The Gilbert and Marcia Kotzen Scholars Program มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษา Kotzen Scholarship สำหรับนักเรียนนักศึกษาที่สนใจศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัย Simmons ทุนการศึกษานี้ครอบคลุม ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน ที่พักอาศัย และค่าใช้จ่ายทางการศึกษาอื่น ๆ รวม $3,000 ทุนการศึกษานี้ครอบคลุมระยะเวลาการเรียนระดับปริญญาตรี จำนวนทั้งหมด 4 ปี ขั้นตอนการสมัคร ใบสมัครประกอบไปด้วยคำตอบสั้น ๆ และการเขียน essay เพื่อเป็นการตอบโจทย์ที่ถูกเตรียมเอาไว้ นักเรียนต้องส่ง essays เข้าไปเป็นไฟล์ Pdf หรือ WordDoc ผ่านทางการกรอกออนไลน์ หรือส่งอีเมลโดยตรงหัวข้อ “Kotzen Application” ภายในวันที่ 1 ธันวาคม และแต่ละหน้าจำเป็นต้องใส่ชื่อและวันเดือนปีเกิด

คุณสมบัติของผู้สมัคร
– สมัครเข้าเรียนเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สำหรับ fall semester
– มีผลการสอบ (Standardized test) ACT 28 หรือมากกว่า, new SAT 1300 หรือมากกว่า, old SAT
– CR+M 1250 หรือมากกว่า โดยคะแนนขั้นต่ำแต่ละพาร์ทของการสอบ SAT ขั้นต่ำ 600 คะแนนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ​
– สำหรับผู้สมัครที่ไม่ใช่เจ้าของภาษาอังกฤษ ต้องแนบคะแนน TOEFL และ SAT หรือ ACT – GPA อยู่ในระดับ 3.3 หรือมากกว่า
– ต้องเข้าร่วมหลักสูตรการเตรียมตัวสำหรับมหาวิทยาลัย รวมไปถึงการเรียนเลขระดับยากระหว่างช่วงเรียนชั้นปีที่ 4 ของhigh school (มัธยมศึกษาปีที่6)
– ได้รับรางวัลเกียรติยศ​ขณะเรียนระดับ high school
หมายเหตุ
    ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบข้อเขียนจะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ซึ่งจะจัดขึ้นเดือนกุมภาพันธ์ หากเป็นนักเรียนต่างชาติ สามารถสัมภาษณ์ผ่านทางSkypeได้

ขอบคุณข้อมูลจาก : มหาวิทยาลัย Simmons

Chill Chills

Chill Chills

Related post