fbpx

สรุปให้แล้ว ! Dek62 จัดอันดับยังไง ให้ติดรอบ4

 สรุปให้แล้ว ! Dek62 จัดอันดับยังไง ให้ติดรอบ4

ตอนนี้อยู่ในช่วงการเปิดรับสมัครTCASรอบ4 Admission ( 9-19 พ.ค.62)  เพื่อให้น้องๆ ทุกคนสามารถจัดอันดับตัวเองได้อย่างไม่พลาด TCASter จึงสรุปปัจจัยสำคัญที่มีผลในการจัดอันดับ  โดยปัจจัยที่ว่านั้น มีดังต่อไปนี้

คะแนนต่ำสุด 

 • เพราะว่า มันคือคะแนนของคนสุดท้ายที่ติดเข้าไปในคณะนั้นๆ
 • คะแนนต่ำสุด มีประโยชน์เพื่อดูว่า ถ้าคะแนนเราเทียบกับคนที่สอบติดปีที่แล้ว จะมีโอกาสบ้างมั้ย
 • คะแนนแต่ละปีมีขึ้นลงได้ การดูคะแนนต่ำสุดควรดูเทียบกับหลายๆปี

ช่วงคะแนนการสอบต่างๆ  

 • เพราะ ช่วงคะแนนทำให้คาดการณ์แนวโน้มคะแนนได้ดีขึ้น เป็นตัวบ่งบอกว่าในแต่ละปีมีคนทำได้เท่าไหร่
 • เทียบจำนวนผู้สอบกับปีก่อนหน้าไม่ต่างกันมาก แต่ช่วงคะแนนสูงๆ มีคนทำได้มากขึ้นหลายพันคน = มีคนเก่งเพิ่มขึ้น
 • ดังนั้น ถ้าคณะไหนใช้คะแนนวิชานั้นๆ ในสัดส่วนที่สูง ก็ต้องระมัดระวังมากขึ้น

จำนวนรับ

 • เพราะ จำนวนรับที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นตัวแปรที่ค่อนข้างมีผลทำให้คะแนนในปีนี้เพิ่มหรือลด
 • โดยดูเทียบกับปีที่แล้ว ว่าคณะที่น้องอยากเข้า รับเพิ่มมากขึ้น หรือลดน้อยลง (ไม่ต้องโฟกัสว่ารับเยอะรับน้อย)

เทคนิคการจัด 4 อันดับ

 • อันดับ 1 : อันดับนี้น้องๆ  สามารถเลือกคณะที่อยากเข้าได้ แต่ !!! ถ้าคะแนนน้อยกว่าคะแนนต่ำสุดของปีที่แล้วมากๆ ก็อยากให้ลองชั่งใจดูว่า อยากเลือกคณะเดิมแต่เปลี่ยนสถาบัน หรือ อยากลองเสี่ยงดู
 • อันดับ 2 : ดูแนวโน้มคะแนน และเทียบคะแนนตัวเองกับปีก่อนๆ อันดับนี้สามารถติดลบได้ แต่ไม่ควรติดลบมากเกิน 500-1000 คะแนน ถ้าในปีนั้น คณะนั้นๆ มีแนวโน้มคะแนนจะลง การติดลบนิดหน่อยก็แทบไม่มีความเสี่ยงเลย
 • อันดับ 3 : คะแนนของน้องๆ ควรจะมากกว่าคะแนนต่ำสุดของปีที่แล้ว อยู่ที่ 500-1,500 คะแนน แต่ถ้ากลุ่มคณะที่มีแนวโน้มว่าคะแนนจะขึ้น ก็ควรเพิ่มจากนี้ไปอีก อันดับนี้ไม่ควรมีคณะที่คะแนนน้องๆติดลบแล้ว
 • อันดับ 4 : ให้เลือกคณะที่ดูคะแนนแล้วยังไงก็ติดชัวร์ๆ นอกจากคะแนนจะไม่ติดลบแล้ว สำคัญมากๆคือ ดูปัจจัยที่TCASterได้บอกไปข้างต้น นำมาพิจารณากับคะแนนของน้องๆด้วย
Chill Chills

Chill Chills

Related post