fbpx

TCAS62 รอบ 5 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 TCAS62 รอบ 5 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

หมายเหตุ :

1. ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาใน รอบ 5 ต้องไม่มีข้อมูลยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษากับทางมหาวิทยาลัยอื่น มิเช่นนั้นจะถือว่าข้อมูลการสมัครเป็นโมฆะ
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาขอสงวนสิทธิ์ในการเปิด/ปิด สาขาวิชาที่มีจำนวนรับนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนรับ
3. ผู้สมัครที่เลือกสาขาวิชาที่เปิดสอน ณ ศูนย์การศึกษาจะต้องไปสอบสัมภาษณ์ และนั่งเรียนที่ศูนย์การศึกษาตามที่แจ้งไว้ในประกาศรับสมัคร

ระเบียบการรับสมัคร >> คลิก

Chill Chills

Chill Chills

Related post