fbpx

Larsen Jewellery Design Scholarship Program

 Larsen Jewellery Design Scholarship Program

    Edith Cowan University มหาวิทยาลัยในโยนดาลูบ ประเทศออสเตรเลีย มอบทุนสนับสนุนสำหรับผู้ที่สนใจเรียนต่อในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับอัญมณี การออกแบบ และทัศนศิลป์ ภายใต้โครงการ Larsen Jewellery Design

มูลค่าทุนการศึกษา

มูลค่าสูงสุด $3,000 (ประมาณ 96,000 บาท)

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา

ปริญญาตรี ด้านทัศนศิลป์ การออกแบบหรือการออกแบบอัญมณี

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • เปิดรับนักศึกษาจากทั่วโลก
  • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  • ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องเช่นชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล ไม่เกิน 500 คำ พร้อมอธิบายว่าเหตุใดคุณถึงต้องการทำงานด้านอัญมณี การออกแบบหรือทัศนศิลป์ พร้อมบอกชื่อสถาบันการศึกษาและหลักสูตรที่ต้องการเรียนมาที่อีเมล [email protected]
  • ทรานสคริปต์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

วิธีการสมัคร

ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย จากนั้นนักศึกษาจึงสามารถสมัครรับทุนการศึกษาผ่านเว็บไซต์ของ Larsen Jewellery

ปิดรับสมัคร

30 พฤศจิกายน 2019

ข้อมูลเพิ่มเติม

www.ecu.edu.au

ขอบคุณข้อมูลจาก : www.ecu.edu.au

Chill Chills

Chill Chills

Related post