fbpx

อยากเปลี่ยนอันดับรอบ4 ต้องทำอย่างไร ที่นี่มีคำตอบ

 อยากเปลี่ยนอันดับรอบ4 ต้องทำอย่างไร ที่นี่มีคำตอบ

สำหรับน้องที่สมัครรอบ4 แล้วอยากเปลี่ยนอันดับ แต่ไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนได้ไหม หรือ ถ้าอยากเปลี่ยนต้องทำอย่างไร ที่นี่มีคำตอบ

เปลี่ยนอันดับได้ โดย 

  • ระบบกำหนดให้ยืนยันการเลือกสาขาวิชาได้ทั้งสิ้น 3 ครั้ง
  • ในกรณีที่ยังไม่กดยืนยันการเลือกสาขาวิชา -> ระบบจะไม่นับว่าเป็นการยืนยัน
  • ผู้สมัครสามารถเปลี่ยนแปลง สลับลำดับ สาขา วิชา ได้ไม่จำกัด และกดยกเลิกการเปลี่ยนแปลงได้ตลอด
  • ระบบจะล้างค่าให้กลับไปสู่การยืนยันสาขาวิชาครั้งล่าสุด
  • การเปลี่ยนแปลงลำดับสาขาวิชาจะไม่กระทบกับการยืนยันการเลือกสาขาที่บันทึกไว้ก่อนหน้า หากทำการเปลี่ยนแปลงสาขา หรือ เพิ่มจำนวนสาขาวิชาแล้ว จะต้องกดปุ่มยืนยันการเลือกสาขาวิชา มิฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงจะไม่สมบูรณ์และไม่ถูกบันทึก

ขั้นตอนการยืนยันการเลือกสาขาวิชา

1. ขั้นที่ 3 กดปุ่มยืนยันการเลือกสาขาวิชา โดยสามารถยืนยันการเลือกสาขาวิชาได้ทั้งสิ้น 3 ครั้ง ครั้งสุดท้ายกดยืนยันได้ไม่เกินวันที่ 19 พฤษภาคม 2562 เวลา 23:59 น. ซึ่งการยืนยันสาขาวิชาครั้งนั้นจะเป็นโมฆะ หากไม่ได้ชำระเงินตามกำหนดเวลา

2. ระบบจะแสดงให้เลือกช่องทางที่ต้องการส่งรหัสยืนยัน OTP ว่าเป็น อีเมล หรือ เบอร์โทรศัพท์ จากนั้นกดปุ่มส่ง OTP กรุณากรอกรหัสยืนยัน OTP ที่ได้รับ ภายในเวลา 30 นาที

3. ตรวจสอบรหัส OTP จากอีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ในการสมัคร **กรุณากรอกรหัสยืนยัน OTP ที่ได้รับ ภายในเวลา 30 นาที

4. กรอกรหัส OTP ที่ได้รับ และกดยืนยัน

5. เมื่อทำการยืนยันการเลือกสาขาวิชาสำเร็จ ระบบจะส่งอีเมลให้ผู้สมัครทราบอีกครั้ง และสามารถตรวจสอบประวัติการยืนยันคณะที่สมัครได้ที่ ประวัติการยืนยันคณะที่สมัคร

6. กรณีที่เลือกสาขาวิชาที่สมัครไว้ หรือ ทำการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาไว้ แต่ยังไม่กดยืนยันการเลือกสาขาวิชา เมื่อเข้าระบบครั้งต่อไป ระบบจะขึ้นแจ้งเตือนให้ไปกด ยืนยันการเลือกสาขาวิชา ดังรูป ผู้สมัครต้องกดปุ่มรับทราบ จึงจะดำเนินการต่อได้

7. ระบบกำหนดให้ยืนยันการเลือกสาขาวิชาได้ทั้งสิ้น 3 ครั้ง ในกรณีที่ยังไม่กดยืนยันการเลือกสาขาวิชา ระบบจะไม่นับว่าเป็นการยืนยันฯ ผู้สมัครสามารถเปลี่ยนแปลง สลับลำดับ สาขาวิชาได้ไม่จำกัด และกดยกเลิกการเปลี่ยนแปลง ได้ตลอด โดยระบบจะล้างค่าให้กลับไปสู่การยืนยันสาขาวิชาครั้งล่าสุด ซึ่งการเปลี่ยนแปลงลำดับสาขาวิชาจะไม่กระทบกับการยืนยันการเลือกสาขาวิชาที่บันทึกไว้ก่อนหน้านี้และจะไม่กระทบกับยอดเงินที่ชำระไปแล้วอีกด้วย

หากทำการเปลี่ยนแปลงสาขา หรือ เพิ่มจำนวนสาขาวิชาแล้ว จะต้องกดปุ่มยืนยันการเลือกสาขาวิชา (ขั้นที่ 3) ด้วย มิฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงจะไม่สมบูรณ์และไม่ถูกบันทึก

Chill Chills

Chill Chills

Related post