fbpx

เช็กได้ที่นี่! สถิติข้อมูลการคัดเลือก TCAS62 รอบ 4 Admission

 เช็กได้ที่นี่! สถิติข้อมูลการคัดเลือก TCAS62 รอบ 4 Admission

http://www.cupt.net/docs/stat62-4/stat62r4.pdf

เป็นลักษณะไฟล์ PDF จำนวนมากถึง 248 หน้า โดยในไฟล์ข้อมูลประกอบไปด้วย

 1. ชื่อสถาบัน
 2. รหัสสถาบัน
 3. ชื่อคณะ
 4. หลักสูตร
 5. จำนวนที่เปิดรับ
 6. จำนวนผู้สมัคร
 7. ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก (ผลคะแนน)
 8. อัตราการแข่งขัน
 9. คะแนนสูงสุดในคณะ/สาขา มหาวิทยาลัยนั้นๆ
 10. คะแนนต่ำสุดในคณะ/สาขา มหาวิทยาลัยนั้นๆ
 11. ความต่างของผลคะแนนสูงสุดและต่ำสุด

.

#TCAS62 #DEK62 #Admission #รอบ4 #สถิติคะแนนสูงต่ำTCAS62

Chill Chills

Chill Chills

Related post