fbpx

ทริคแบ่งสัดส่วนในการอ่านหนังสือแต่ละวิชา

 ทริคแบ่งสัดส่วนในการอ่านหนังสือแต่ละวิชา

    รู้หรือไม่ การอ่านหนังสือแต่ละวิชามีทริคแตกต่างกันออกไปนะ  อันดับแรกแยกกลุ่มวิชาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ กลุ่มเน้นคำนวณ และกลุ่มเน้นท่องจำ จากนั้นก็ไปลุยกันได้เล้ยย….

กลุ่มเน้นคำนวณ ได้แก่วิชา

  • คณิตศาสตร์
  • เคมี
  • ฟิสิกส์

โดยแบ่งเป็น การทำโจทย์,ข้อสอบเก่า 70% ทำความเข้าใจสูตร 20% และ สรุป,ท่องสูตร 10%

กลุ่มเน้นท่องจำ ได้แก่วิชา

  • ชีววิทยา
  • สังคม
  • ภาษาอังกฤษ

โดยแบ่งเป็น อ่านเนื้อหาแบบเข้มข้น 70% ทำสรุปเนื้อหา 20% และ ทำโจทย์,ข้อสอบเก่า 10%

Chill Chills

Chill Chills

Related post