fbpx

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    สาขาเคมีเป็นสาขาวิชาที่ผู้สำเร็จการศึกษาจะสามารถไปประกอบอาชีพครูสอนวิชาเคมีระดับมัธยมศึกษา มีความรู้ด้านเนื้อหาวิชาเคมีในระดับสูง โดยวิชาเนื้อหาจะไปเรียนที่ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์เป็นหลัก และความรู้ด้านการสอน จะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้แต่ละเนื้อหาของเคมีระดับมัธยมศึกษาได้อย่างเชี่ยวชาญ

ขอบคุณข้อมูลจาก : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

Chill Chills

Chill Chills

Related post