fbpx

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    สาขาฟิสิกส์เป็นสาขาวิชาที่ผู้สำเร็จการศึกษาจะสามารถไปประกอบอาชีพครูสอนวิชาฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษา มีความรู้ด้านเนื้อหาวิชาฟิสิกส์ในระดับสูง โดยวิชาเนื้อหาจะไปเรียนที่ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์เป็นหลัก และความรู้ด้านการสอน จะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้แต่ละเนื้อหาของฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษา ไม่ว่าจะเป็นกลศาสตร์ คลื่น แสงเสียง ความร้อนและอุณหภูมิ ไฟฟ้าและแม่เหล็ก ฟิสิกส์อะตอม ฟิสิกส์นิวเคลียร์ รวมทั้งคณิตศาสตร์ที่จะต้องใช้ในการสอนฟิสิกส์ ได้อย่างเชี่ยวชาญ

ขอบคุณข้อมูลจาก : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Chill Chills

Chill Chills

Related post