fbpx

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 คณะศึกษาศาสตร์ สาขาชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    สาขาชีววิทยาเป็นสาขาวิชาที่ผู้สำเร็จการศึกษาจะสามารถไปประกอบอาชีพครูสอนวิชาชีววิทยาระดับมัธยมศึกษา มีความรู้ด้านเนื้อหาวิชาชีววิทยาในระดับสูง โดยวิชาเนื้อหาจะไปเรียนที่ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์เป็นหลัก และความรู้ด้านการสอน จะต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้แต่ละเนื้อหาของชีววิทยาระดับมัธยมศึกษาได้อย่างเชี่ยวชาญ 

ขอบคุณข้อมูลจาก : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Chill Chills

Chill Chills

Related post