fbpx

คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเหมืองแร่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมเหมืองแร่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2525 โปรแกรมการขุดระดับปริญญาตรีได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ความรู้และฝึกอบรมนักศึกษาให้เป็นวิศวกรเหมืองแร่ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะสามารถออกแบบดำเนินงานเหมืองแร่และผลิตแร่ดิบ ความรู้อย่างละเอียดเกี่ยวกับการออกแบบเหมืองและอุปกรณ์การแปรรูปแร่เทคนิคทางธรณีวิทยาและเศรษฐศาสตร์แร่ โปรแกรมหลักสองประเภทคือประเภท A-1 และ A-2 เปิดให้บริการแก่สาธารณชนในปี 2543 วัตถุประสงค์หลักของโปรแกรมหลักคือเพื่อสนับสนุนวิศวกรเหมืองแร่ทั้งในภาครัฐและเอกชนที่ต้องการทำการวิจัยใหม่และใช้เทคโนโลยีใหม่ เพื่อแก้ปัญหาในการทำเหมืองและวิธีการแปรรูปแร่

ขอบคุณข้อมูลจาก : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Chill Chills

Chill Chills

Related post