fbpx

คณะนวัตกรรมเกษตร ม.รังสิต เปิดสอน“วิชากัญชาศาสตร์”ทุนเรียนฟรี

 คณะนวัตกรรมเกษตร ม.รังสิต เปิดสอน“วิชากัญชาศาสตร์”ทุนเรียนฟรี

 

    คณะนวัตกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยรังสิตเปิดสอน “วิชากัญชาศาสตร์” โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการปลูก การขยายพันธุ์ ซึ่งการเรียนการสอนจะเน้นความรู้ไปทางการแพทย์ ตอบสนองอาชีพปลูกกัญชาทางการแพทย์ที่กำลังมาแรงและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ

มูลค่าทุนการศึกษา:

ผู้สมัครมีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา (เรียนฟรีตลอด 4 ปี) ทุนต้นกล้าเกษตรเพื่อพัฒนาประเทศ

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ระดับปริญญาตรี

คุณสมบัติผู้สมัคร:

คุณสมบัติทั่วไป

– สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 หรือเทียบเท่าทั้งสายวิทย์-คณิต สายศิลป์ และปวช. ไม่ต่ำกว่า 2.00

คุณสมบัติสำหรับผู้ขอรับทุน

– สายวิทย์-คณิต เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป

– สายศิลป์และปวช. เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป

วิธีการสมัคร:

สมัครเรียนได้ที่มหาวิทยาลัยรังสิต ตึก 1 ชั้น 3 (ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 08.30 – 16.30 น. )

ปิดรับสมัคร:

31 พฤษภาคม 2562

ข้อมูลเพิ่มเติม:

คณะนวัตกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยรังสิต

Chill Chills

Chill Chills

Related post