fbpx

1-3 เมษายน 62 สทศ.เปิดให้ยื่นขอดูกระดาษคำตอบ O-NET ม. 6 และ GAT/PAT

 1-3 เมษายน 62 สทศ.เปิดให้ยื่นขอดูกระดาษคำตอบ O-NET ม. 6 และ GAT/PAT

หลังจากทราบผลสอบทั้ง O-NET และ GAT-PAT แล้ว ตอนนี้ สทศ. ได้เปิดให้น้องๆเด็ก62 สามารถยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ O-NET ม. 6 ปีการศึกษา 2561 และ GAT-PAT ปีการศึกษา 2562 วันที่ 1-3 เมษายน 2562  ได้โดยสมารถยื่นเรื่องได้ในที่ทำการ สทศ. ชั้น 35 เวลา 9.00 – 16.00 น. และจะสามารถดูกระดาษคำตอบได้ในวันที่ 9 เมษายน 2562

สถานที่ยื่นคำขอ

ยื่นคำร้องด้วยตนเอง หรือโดยผู้แทน ณ ที่ทำการของ สทศ. (เลขที่ 128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 35 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร) 

ค่าธรรมเนียมการขอดูกระดาษคำตอบ

อัตราวิชาละ 20 บาท

โดยต้องมี

บัตรประจำตัวประชาชนหรือข้อมูลเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : คลิก

Chill Chills

Chill Chills

Related post