fbpx

Harvard University MBA Scholarship

 Harvard University MBA Scholarship

  “The Boustany Foundation” มูลนิธิที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนด้านความก้าวหน้าและสวัสดิการทั่วโลก ได้มอบทุนการศึกษาสำหรับเข้าเรียนต่อในหลักสูตร MBA ที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งถือเป็น 1 ในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงด้านการสอนหลักสูตรเกี่ยวกับธุรกิจ 

มูลค่าทุน

ทุนการศึกษา 1 ทุน ครอบคลุมค่าใช้จ่ายดังนี้
 – ค่าเล่าเรียน $95,000 ($47,500 ต่อปี)

– ค่าเดินทางและที่พักในช่วงฝึกงาน

เงื่อนไข

– ผู้สมัครต้องมีผลการเรียนดีเลิศ

– เปิดรับผู้สมัครทุกสัญชาติ แต่โครงการจะพิจารณาผู้สมัครที่มีเชื้อสายเลบานอนก่อน

– สามารถสมัครชิงทุนได้เมื่อได้รับการตอบรับเข้าเรียนจากหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดแล้วเท่านั้น

 ขั้นตอนการสมัคร

– ผู้ที่ต้องการสมัครให้ส่งประวัติส่วนตัว (curriculum vitae) พร้อมภาพถ่าย ผลคะแนน GMAT และจดหมายตอบรับการเข้าเรียนจากมหาวิทยาลัยไปที่อีเมล์: [email protected]

– ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือก จะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์กับทางมูลนิธิ เพื่อคัดเลือกผู้ใดรับทุนเพียงหนึ่งเดียว

 การฝึกงาน

       ผู้ที่ได้รับทุนจะต้องเข้าร่วมโปรแกรมฝึกงานที่มูลนิธิเป็นเวลา 2 เดือนโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน

 ปิดรับสมัคร: 31 พฤษภาคม 2019

อ่านรายละเอียดทุนเพิ่มเติม: คลิกที่นี่

Chill Chills

Chill Chills

Related post