fbpx

สิ่งที่ต้องรู้ไว้ สำหรับ TCAS รอบ4 Admission ( 9-19 พ.ค. )

 สิ่งที่ต้องรู้ไว้ สำหรับ TCAS รอบ4 Admission ( 9-19 พ.ค. )

มาทำความเข้าใจ TCAS รอบ4 (Admission)

-> ระยะเวลาในสมัคร

เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 – 19 พ.ค. 62 

สมัครผ่านระบบ TCAS เลือกได้สูงสุด 4 สาขาวิชา โดย
ระบุลำดับของแต่ละสาขาวิชาที่เลือกสมัคร

และชำระเงินค่าสมัครภายในเวลา 23.00 น. ของวันที่19 พ.ค. 62

-> แก้ไขข้อมูลคะแนนต่างๆ

19 พ.ค. 62

-> ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครรอบที่ 4

20 พ.ค. 62 ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครรอบที่4

กับรายชื่อผู้ยังคงยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่1 รอบที่2 และ รอบที่3

หรือ ผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาครบแล้ว 2 ครั้ง

-> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์

29 พ.ค. 62

-> สอบสัมภาษณ์

สอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่4 .ในวันที่ 31 พ.ค. – 4 มิ.ย. 62

ถ้าผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ไม่ต้องการศึกษาในสาขาวิชาที่ประกาศรายชื่อให้เข้าสอบสัมภาษณ์ ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ไม่ต้องไปสอบสัมภาษณ์ หรือไปแล้วแจ้งให้สาขาวิชาทราบว่าไม่ต้องการเข้าศึกษา จะถือว่าผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ไม่ต้องการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา

-> ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่4

7 มิ.ย. 62

Chill Chills

Chill Chills

Related post