fbpx

อยากซิ่ว ทำไมล่ะ?

 อยากซิ่ว ทำไมล่ะ?

ซิ่วไม่ซิ่ว ซิ่วไม่ซิ่ว? ลองตัดสินใจดีๆ ก่อนนะ

อันนี้อาจจะเป็นการถามแค่คร่าวๆ แต่ด้วยปัจจัยหลายๆอย่าง ลองปรึกษาเพื่อน ครู พ่อแม่ด้วยนะ จะได้คิดได้อย่างรอบคอบมากขึ้น

Chill Chills

Chill Chills

Related post