fbpx

5 เมษายนนี้ !!! ทปอ. เปิดระบบตรวจสอบ GPAX ในระบบ TCAS62

 5 เมษายนนี้ !!! ทปอ. เปิดระบบตรวจสอบ GPAX ในระบบ TCAS62

เด็ก ม.6 / เด็กซิ่ว / เทียบเท่า เตรียมตัวให้พร้อมกับการตรวจสอบคะแนน GPAX ในระบบ TCAS62 และอัปเดตเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX)

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประกาศเปิดระบบให้เด็ก62  สามารถเข้าไปตรวจสอบและอัปเดตเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) ทั้ง 5 ภาคเรียน และ 6 ภาคเรียน รวมทั้งยังเปิดระบบให้สำหรับเด็กซิ่วเข้าเรียนใหม่ในปีการศึกษา 2562 สามารถเข้าไปตรวจสอบเกรดเฉลี่ยสะสมได้อีกด้วย โดย

นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2561 (นักเรียน ม.6 หรือเทียบเท่า)

– GPAX 5 ภาคเรียน ตรวจสอบได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 5 เมษายน 2562 (ถ้าผิดให้แจ้งแก้ไข โดยการอัปโหลด ใบ ปพ.1)
– GPAX 6 ภาคเรียน เริ่มตรวจสอบได้ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2562 (ถ้าผิดให้แจ้งแก้ไข โดยการอัปโหลดใบ ปพ.1)

นักเรียนที่จบการศึกษาระดับชั้น ม.6 ก่อนปีการศึกษา 2561 (เด็กซิ่ว) 

– ใช้ข้อมูลเฉพาะ GPAX 6 ภาคเรียนเท่านั้น (ถ้าผิดให้แจ้งแก้ไข โดยการอัปโหลดใบ ปพ.1) ** ไม่ต้องแก้ไขข้อมูล GPAX 5 ภาคเรียน

ทั้งนี้น้อง ๆ ที่ยืนยันสิทธิ์รอบที่ 1 Portfolio ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและไม่ได้สละสิทธิ์ ไม่ต้องเข้ามาแจ้งแก้ไขข้อมูลใดๆ

ตรวจสอบและอัปเดตได้ที่ : https://student.mytcas.com/th

Chill Chills

Chill Chills

Related post