fbpx

Taiwan Scholarship Program Direction 2019

 Taiwan Scholarship Program Direction 2019

    ทุน 2019 Taiwan Scholarship Program Direction for Thai Students เป็นทุนการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการของไต้หวัน ทุนนี้เกิดขึ้นมาเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไต้หวัน กับนานาชาติ จึงได้ให้ทุนสนับสนุนการศึกษากับนักเรียน นักศึกษาต่างชาติที่มีความโดดเด่นให้ไปเรียนที่ไต้หวัน ได้ทำความรู้จัก ทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมที่ไต้หวัน

รายละเอียดทุน

ทุนที่ให้จะมีทั้งหมด 17 ทุน มีให้เลือกทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก โดยผู้ที่ได้ทุนจะได้รับ

– ค่าเรียน เทอมละ 4,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (NTD)

– เงินสนับสนุนรายเดือน ปริญญาตรี 15,000 ดอลลาร์ไต้หวันใหม่ (NTD) หรือประมาณ 16,000 บาทไทย

คุณสมบัติของผู้สมัคร

   – สัญชาติไทย

   – มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

   – จบการศึกษาชั้นมัธยมปลายเป็นต้นไป

   – ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนมหาวิทยาลัยในไต้หวันไปแล้ว

   – ไม่เคยได้รับทุนการศึกษานี้มาก่อน ภายในเวลา 5 ปีก่อนหน้า

   – ไม่ได้รับทุนการศึกษาไต้หวันประเภทอื่นๆ

เอกสารที่ต้องใช้

   1. ใบสมัคร

   2. สำเนาหนังสือเดินทาง และสำเนาทะเบียนบ้าน

   3. สำเนาเอกสารรองรับการศึกษาขั้นสูงสุด และเอกสารแสดงผลการเรียน(แปลเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีน)

   4. สำเนาหลักฐานการสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัย ที่ไต้หวัน

   5. ผลสอบวัดระดับภาษา

       – หลักสูตรที่เรียนเป็นภาษาจีนจะต้องใช้คะแนน Test of Chinese as a Foreign Language (TOCFL) ระดับ 4 ขึ้นไป ไม่รับพิจารณาคะแนน HSK

       – หลักสูตรที่เรียนเป็นภาษาอังกฤษจะต้องใช้คะแนน TOEFL 550 (CBT 213 or IBT 79), IELTS 6.0, หรือTOEIC 750 ขึ้นไป

   6. จดหมายแนะนำจากอาจารย์จำนวน 2 ฉบับ

วิธีการสมัคร

ส่งเอกสารทั้งหมดมาที่สำนักงานเศรษฐกิจ และวัฒนธรรมไทเปตามที่อยู่นี้

Educational Division
Taipei Economic and Cultural Office in Thailand
20th Fl., Empire Tower, 1 South Sathorn Road, Bangkok 10120

ระยะเวลาเปิดรับสมัคร

1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2019

**อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.roc-taiwan.org

Chill Chills

Chill Chills

Related post