fbpx

CIMB ASEAN Scholarship

 CIMB ASEAN Scholarship

    เชื่อในตัวคุณ เพราะคุณมีดีกว่าที่คุณคิด ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย พร้อมมอบโอกาสสำหรับคนเรียนดี

ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มจำนวน

• ครอบคลุมค่าเรียน ค่าครองชีพ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

• จัดหาพี่เลี้ยงเพื่อให้คำปรึกษาและแนะแนวการเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงาน

• โอกาสในการฝึกงานและร่วมงานหลังจบการศึกษากับ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – 10 เม.ย. 62

คุณสมบัติผู้สมัคร
– อายุไม่เกิน 23 ปี สัญชาติ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ กัมพูชา เวียดนาม ฟิลิปปินส์
– กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1-2 ไม่จำกัดสาขาวิชา หรือกำลังจะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ
– ทำกิจกรรมระหว่างเรียน และมีผลการเรียนในเกณฑ์ดีมาก
– ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นที่มีเงื่อนไขผูกพัน

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ 

https://careers.cimb.com/students/cimb-asean-scholarship
หรือ [email protected] หรือโทร 02 638 8111

Chill Chills

Chill Chills

Related post