fbpx

แก้ไขการเลือกได้ตอนไหน? TCAS62 รอบ 2 โควตา รวม ตย. วันที่เปิดให้แก้ไขข้อมูล (ทาง Website สถาบัน)

 แก้ไขการเลือกได้ตอนไหน? TCAS62 รอบ 2 โควตา รวม ตย. วันที่เปิดให้แก้ไขข้อมูล (ทาง Website สถาบัน)

แก้ไขการเลือกได้ตอนไหน? TCAS62 รอบ 2 โควตา

รวม ตย. วันที่เปิดให้แก้ไขข้อมูล (ทาง Website สถาบัน)

.

มหาวิทยาลัยขอนแก่น (แก้ไข 5 – 6 เม.ย.62)

คลิก : https://admissions.kku.ac.th/

.

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (แก้ไข 6 – 7 เม.ย.62)

คลิก : https://bit.ly/2TuSpKO

.

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (เลือก 5 – 8 เม.ย.62)

คลิก : http://www.entrance.psu.ac.th/

มหาวิทยาลัยนเรศวร (แก้ไข 2 – 3 เม.ย.62)

คลิก : https://bit.ly/2GFhuij

.

มหาวิทยาลัยพะเยา (แก้ไขข้อมูล 21 – 22 มี.ค.62)

คลิก : http://www.admission.up.ac.th/

.

มหาวิทยาลัยบูรพา (แก้ไขข้อมูลได้ถึง 24 มี.ค.62)

คลิก : http://regservice.buu.ac.th/

.

ติดตามข่าวสารการสมัครสอบ TCAS ได้ง่ายๆ เพียงแค่กดโหลดแอป >> http://bit.ly/AppTCASter

.

#TCAS62 #DEK62 #รอบ2 #โควตา

Chill Chills

Chill Chills

Related post