fbpx

รีวิวค่าย Born to be a Pharmacist#18 เภสัชศาสตร์ มศว

 รีวิวค่าย Born to be a Pharmacist#18 เภสัชศาสตร์ มศว

 • “เภสัชศาสตร์” หรือที่เราเรียกกันในภาษาบ้านๆ ว่า “หมอยา” ศิลปะในแขนงวิทยาศาสตร์ ทำหน้าที่ปรุงผสม ผลิตและจ่ายยา รวมทั้งการเลือกสรรคุณภาพของยา เวชภัณฑ์ต่างๆ และยังเป็นวิชาชีพที่ให้บริการ ให้คำปรึกษาที่เหมาะสม ตรวจสอบการใช้ยา และติดตามดูแลการใช้ยาของผู้ป่วย และไม่ได้หมายถึงเพียงแค่คน แต่ยังรวมไปถึงสัตว์ด้วย
  ในหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิตของมหาวิทยาลัยศรีนคริวิโรฒ จะเรียนทั้งหมด 6 ปีด และแบ่งออกเป็น 2 วิชาเอกที่เลือกตั้งแต่ตอนสอบเข้าคณะ ได้แก่
  – วิชาเอกวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม เรียนเกี่ยวกับการทำแลป การใช้เครื่องมือต่างๆ ตั้งแต่ใช้ในการวิเคราะห์ปริมาณยา ตรวจสอบหาสิ่งปนเปื้อนในยา ตรวจสอบเอกลักษณ์ของยา รวมไปถึงการผลิตยาออกมาในรูปแบบต่างๆ เช่น ยาน้ำ ยาเม็ด
  – วิชาเอกการบริบาลทางเภสัชกรรม เรียนเกี่ยวกับการดูแลการใช้ยาที่ถูกต้องและเหมาะสมกับผู้ป่วย ซึ่งอาจจะทำงานในโรงพยาบาล คลินิก ร้านยา สถานบริการสุขภาพ
 • มีเรียนวิชาแบบคร่าวๆ ดังนี้
  – ปี 1 เรียนวิชาคณิต เคมี ชีววิทยา และความรู้เภสัชศาสตร์แบบพื้นฐาน
  – ปี 2 เรียนพื้นฐานเพิ่มเติมจากปี 1 และเรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเภสัชศาสตร์มากขึ้น เช่น ชีวเคมีสำหรับเภสัชกร สถิติทางเภสัชศาสตร์ เคมีเชิงฟิสิกส์ เภสัชเวท เป็นต้น และยังรวมถึงการเริ่มต้นเรียนวิชาที่แยกเอกด้วย เช่น ฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมคลินิกของเอกการบริบาลฯ
  – ปี 3 เรียนวิชาหลักๆ ของเภสัชศาสตร์มากขึ้น และบางวิชาเป็นการเรียนเพิ่มเติมจากที่เรียนในปี 2 เอกการบริบาลฯ มีเรียนฝึกปฏิบัติงานเพิ่มเติมจากตารางปกติ
  – ปี 4 เริ่มมีความแตกต่างของการเรียนในแต่ละวิชาเอกมากขึ้น ให้สอดคล้องกับวิชาชีพเภสัชศาสตร์ เช่น ทักษะทางคลินิกสำหรับการบริบาลทางเภสัชกรรม และ เภสัชบำบัดประยุกต์สำหรับวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม เป็นต้น
  – ปี 5 มีการฝึกงานวิชาชีพสำหรับเทอมแรกควบคู่กับการเรียนวิชาเอกต่างๆ ทั้งสองเทอม และสำหรับเอกวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมจะเริ่มทำโครงงานวิจัยร่วมด้วย
  – ปี 6 เอกวิชาบริบาลฯ มีการทำโครงงานวิจัย และฝึกปฏิบัติงานเภสัชกรรมคลินิกตามประเภทของผู้ป่วย ในส่วนของเอกวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมก็จะมีการฝึกปฏิบัติงานเช่นกัน
 •  จบแล้วทำงานตำแหน่งอะไร
  – เภสัชกรโรงพยาบาล
  – เภสัชกรชุมชน (ร้านยา)
  – เภสัชกรด้านการวิจัยและพัฒนายา
  – เภสัชกรด้านการผลิตยา
  – เภสัชกรด้านการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพยา
  – เภสัชกรด้านการประสานงานการทดลองทางคลินิก
  – เภสัชกรด้านการขึ้นทะเบียนยา
  – เภสัชกรด้านการตลาดยา
  – เภสัชกรด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
  – เภสัชกรด้านการศึกษา (อาจารย์)
  – เภสัชกรด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพเภสัชกรรม
 • ค่าย Born มีอะไรน่าสนุกบ้าง?
  – ค่ายหมอยา 2 วัน 1 คืน ที่จะพาน้องๆ ไปเปิดโลกเภสัช เพื่อแนะแนวเส้นทางของสายอาชีพนี้ ให้ลบล้างภาพเก่าๆ ที่เคยคิดว่าเภสัชฯ มีหน้าที่แค่จ่ายยาไปได้เลย! และให้น้องๆ ได้มาสัมผัสบรรยากาศจำลองห้องเรียนแบบที่พี่ๆ เขาได้เรียนจริงๆ ทั้งทดลองเรียนแลปเคมี ฝึกคิดแก้ไขปัญหาต่างๆ พร้อมทั้งมีกิจกรรมสนุกๆ อีกมากมาย
  – Day 1 บรรยายแนะแนวอาชีพของชาวเภสัชว่ามีอะไรบ้าง โดยรุ่นพี่ศิษย์เก่าคณะเภสัชฯ มศว. กิจกรรม Ice Breaking สันทนาการ กิจกรรมฐานแฝงความรู้ เช่น การนับเม็ดยา ทำยาลูกกลอน เป็นต้น
  – Day 2 นั่งรถชมบรรยากาศรอบมหาวิทยาลัยของเรา กิจกรรมฐานแฝงความรู้ 2 เช่น ฐานงานฝ่ายผลิตของเภสัชกร เรียนรู้เทคนิคการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการเตรียมยา เป็นต้น พิธีปิด มอบรางวัลสำหรับรูปภาพประทับใจในค่าย และเกียรติบัตร
 • สำหรับน้องๆ ที่สนใจที่จะเข้าค่ายนี้ สามารถติดตามได้จากทางเพจเฟซบุ๊กของทางค่ายโดยตรง FB : Born to be a Pharmacist, SWU
 • Chill Chills

  Chill Chills

  Related post