fbpx

การวางแผน(ขอทุน)เรียนต่อต่างประเทศ ฉบับเข้าใจง่าย

 การวางแผน(ขอทุน)เรียนต่อต่างประเทศ ฉบับเข้าใจง่าย

1. ประเมินความรู้ความสามารถและความสนใจ

  1.1 ความสามารถในศาสตร์แขนงที่สนใจจะสมัคร

  – เรียนต่อด้านเดิมที่เรียนมา และ เรียนสาขาใหม่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องเดิม

 – สำรวจเป้าหมายที่เรามาเรียนนี่ต้องการอะไร หรือจะนำไปใช้อะไรต่อได้

   1.2 ความสามารถทางภาษา

  – บางประเทศอาจจะต้องใช้ภาษาประจำชาติเค้าร่วมด้วยเช่นบางมหาลัยในจีน,เยอรมัน

  –  ผลคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS, TOEFL, TOEIC อื่นๆ 

   1.3 ความสามารถในการใช้ชีวิตในต่างประเทศ

   1.4 กำลังทรัพย์

2. เลือกประเทศ+ประเภททุน และเงื่อนไขอื่นๆ

   เมื่อเรารู้ความต้องการและความสามารถของตนเองแล้วจากนั้นเราจึงมาดูว่าทุนแบบไหนที่เหมาะสำหรับเรา ตัวอย่างทุน

  – ทุนรัฐบาลอินเดีย ให้ตั้งแต่ ตรี โท เอก ในทุกสาขาวิชายกเว้นแพทย์ มีเงินเดือนให้ทุกเดือน พออยู่พอใช้ มีค่าเครื่องบิน มีทริปให้ไปท่องเที่ยวทั่วอินเดียทุกเทอม เจอเพื่อนจากร้อยกว่าประเทศทั่วโลกที่ได้ทุนมาเหมือนกัน ให้ค่าเทอม เรียนจบกลับไทยทันที แต่วุฒิใช้ได้ทั่วโลกครับ

  – ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น ‘มงบุคะงะคุโชว’ หรือเรียกสั้นว่าทุนมง สำหรับคนที่ชอบแดนปลาดิบ ผู้คนมีระเบียบวินัย ให้ตั๋วเครื่องบิน ให้ค่าเล่าเรียน พร้อมเงินกว่าเดือนละ 50,000 บาท ที่สำคัญไม่ต้องคืนเงิน ไม่ต้องใช้ทุนครับ

  – ทุนสหภาพยุโรป (Erasmus Mundus) ในหลักสูตรเดียวให้เลือกเรียนได้ถึง 2–3 ประเทศ อยู่ประเทศละเทอมสองเทอม กว่าจะเรียนจบก็ได้เที่ยวหลายที่ ให้เงินเดือน มีค่าที่พัก มีกิจกรรมทัศนศึกษา แถมที่สำคัญเรียนจบก็ไม่บังคับ อยากกลับบ้านก็ได้ อยากทำงานในยุโรปก็ได้ ขอแค่สมัครเอง แล้วบริษัทรับก็เป็นพอ

3. Timeline วางแผนการดำเนินการ, ระยะเวลาสมัคร, ประกาศผล 

หลังจากหาทุนที่ใช่สำหรับเราแล้ว ต่อมาก็วางแผนตามระยะเวลาที่ทุนกำหนดเพราะเอกสารต่างล้วนใช้เวลา เช่น resume, recommend letter, research proposal, autobiography, การทำ Passport, ตรวจสุขภาพ, เอกสารทางด้านการเงิน, ทรานสคริฟ เป็นต้น

4. จัดเตรียมเอกสาร

 -  Resume or CV  เขียนประสบการณ์ต่างๆ, ใบประกาศนียบัตร,เรื่อง hard skill soft skill,  ความสามารถพิเศษทักษะทางภาษาหากมีคะแนนสอบด้วยยิ่งดี

 -  Autobiography ร่างแต่ละย่อหน้า,  ดึงจุดเด่นที่น่าสนใจของเรา,  จบไม่ตรงสายที่จะเรียนต่อก็พูดถึงความสนใจที่อยากเรียนต่อได้, เขียนเกี่ยวกับกิจกรรมที่เคยทำมาหรือเรียนเพิ่มเติม, ทำไมเราถึงอยากไปเรียนต่อที่ประเทศนั้น, สร้างคอนเนคชั่นได้, แลกเปลี่ยนประสบการณ์, เขียนว่าทำไม อยากได้รับทุนนี้ ที่มหาลัยนี้, เรียนจบต่อยอดหรือใช้ต่อได้อย่างไร

–  Recommend letter  หาอาจารย์ที่ติดต่อง่ายๆ,  มียศต่างๆทางการศึกษายิ่งดี, อาจจะร่างหรือบอกให้เขียนประมาณไหนเช่น ความประพฤติดี, เคยทำกิจกรรมในมหาลัยเป็นยังไง, เรียนดี,  ประทับตราและให้อาจารย์เซ็นชื่อทับรอยเปิดปิดหลังจดหมาย

 -  Research Proposal หาหัวข้อที่น่าใจหรือที่เราอยากทำ หาโดยเจาะกลุ่มเพื่อป้องกันการทำวิจัยซ้ำ

– Study plan เขียนให้เห็นว่าเรามีความตั้งใจจริงที่จะมาเรียนที่นี่และเรามีความสามารถที่จะเรียนได้จนจบรวมถึงเขียนว่าเมื่อเราจบแล้วจะทำอะไรต่อ เขียนในลักษณะเชิงบวกที่ให้อะไรกับคนอื่นหรือสังคม รวมถึงตอนเรียนจะทำอะไรบ้าง 

Chill Chills

Chill Chills

Related post