fbpx

รวม 8 ม. ที่ DEK62 ควรสมัครไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ (TCAS62 รอบ 2 โควตา)

 รวม 8 ม. ที่ DEK62 ควรสมัครไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ (TCAS62 รอบ 2 โควตา)

เปิดรับสมัคร 7 วัน  (4 – 10 ก.พ.62)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2 โครงการหลัก)

คลิก : https://bit.ly/2TJIYGH
.

เปิดรับสมัคร 8 วัน  (4 – 11 ก.พ.62)

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คลิก : https://bit.ly/2FxcJqo

.

เปิดรับสมัคร 9 วัน  (4 – 12 ก.พ.62)

มหาวิทยาลัยศิลปากร

คลิก : https://joo.gl/5AMRVbC
.

เปิดรับสมัคร 10 วัน  (4 – 13 ก.พ.62)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คลิก : https://bit.ly/2SwVjxN
.

เปิดรับสมัคร 12 วัน 

มหาวิทยาลัยมหิดล
เปิดรับสมัคร 1 – 11 ก.พ.62
คลิก : https://bit.ly/2VCbDPK

.
มหาวิทยาลัยพะเยา (โควตา 17 จว.ภาคเหนือ)
เปิดรับสมัคร 4 – 15 ก.พ.62
คลิก : https://bit.ly/2ComfsR

.

เปิดรับสมัคร 15 วัน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เปิดรับสมัคร 6 – 20 ก.พ. ในหลายโครงการ
คลิก : http://www.admission.ku.ac.th/

.
มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ (โควตา 14 จว.ภาคใต้)
เปิดรับสมัคร 4 – 18 ก.พ.62
คลิก : https://bit.ly/2GcA9mS
.
#TCAS62 #DEK62 #โควตา #รอบ2

Chill Chills

Chill Chills

Related post