fbpx

มศว.เปิดรับ TCAS62 รอบที่ 2

 มศว.เปิดรับ TCAS62 รอบที่ 2

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 หลายโครงการดังนี้

 • มศว สอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิต (โครงการร่วมฯ)

 • ทุนเอราวัณ

 • พย.บ.หลักสูตรประกาศนียบัตร

 • บัณฑิตคืนถิ่น (โพธิวิชชาลัย)

 • โรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทย์

 • รับนักเรียนจากโรงเรียนเครือข่ายคณะวิทย์

 • ความร่วมมือโรงเรียนสาธิต มศว และโรงเรียนในเครือข่าย

 • โควตานักกีฬา

 • ผู้มีทักษะพิเศษ

 • เด็กดีมีที่เรียน

 • โรงเรียนมัธยมเขต 7

 • เภสัชศาสตร์ (โครงการร่วมฯ)

 • เพชรในตม

 • โรงเรียนในเขตพื้นที่และปริมณฑล

Chill Chills

Chill Chills

Related post