fbpx

รู้หรือไม่ การอ่านหนังสือแต่ละวิชามีทริคแตกต่างกันออกไปนะ ^^

 รู้หรือไม่ การอ่านหนังสือแต่ละวิชามีทริคแตกต่างกันออกไปนะ ^^

ทริค-อ่านหนังสือ

รู้หรือไม่ การอ่านหนังสือแต่ละวิชามีทริคแตกต่างกันออกไปนะ ^^
.
อันดับแรกแยกกลุ่มวิชาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ กลุ่มเน้นคำนวณ และกลุ่มเน้นท่องจำ จากนั้นก็ไปลุยกันได้เล้ยย….
#DEK62 #TCAS62 #TCASter

Chill Chills

Chill Chills

Related post