fbpx

TCAS62 รอบที่ 2 โควตา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 TCAS62 รอบที่ 2 โควตา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มาเต็ม! รวมข้อมูลการรับ 9 โครงการ รวม 1,949 ที่นั่ง
TCAS62 รอบที่ 2 โควตา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
.

1. โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อใน ม.เกษตรศาสตร์
สำหรับนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในท้องถิ่น
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม คลิก : https://joo.gl/JpoKG
.

2. โครงการรับนักเรียนดีเด่นจากโรงเรียนสาธิตแห่ง มก.
เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม คลิก : https://joo.gl/vPZg
.

3. โครงการเมล็ดพันธุ์สู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม คลิก : https://joo.gl/q58S2R
.

4. โครงการเพชรนนทรี
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม คลิก : https://joo.gl/IYcXHA
.

5. โครงการลูกพระพิรุณ
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม คลิก : https://joo.gl/ziHMz2r
.

6. โครงการเด็กไทยสู่สากล
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม คลิก : https://joo.gl/aJRd
.

7. โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในวิทยาลัยการชลประทาน
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม คลิก : https://joo.gl/VGWm6
.

8. โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในคณะวนศาสตร์
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม คลิก : https://joo.gl/upj10FM
.

9. โครงการส่งเสริมโอกาสศึกษาต่อในพื้นที่การดูแลของ
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม คลิก : https://joo.gl/BWxoq
.
ติดตามข่าวสารการสมัครสอบ TCAS ได้ง่ายๆ เพียงแค่กดโหลดแอป >> http://bit.ly/AppTCASter
.
#TCAS62 #DEK62 #โควตา #KU #มก

Chill Chills

Chill Chills

Related post