fbpx

TCAS62 ม.แม่ฟ้าหลวง เปิดรับ 6 โครงการ

 TCAS62 ม.แม่ฟ้าหลวง เปิดรับ 6 โครงการ

บอกแล้วว่าอย่าเพิ่งรีบปริ้นพอร์ต!

TCAS62 ม.แม่ฟ้าหลวง เปิดรับ 6 โครงการ
‘‘ไม่รับ Portfolio แบบแฟ้ม/ปกอ่อน เข้าเล่ม ทุกรูปแบบ’’
.

– ให้เขียนหรือพิมพ์เอกสารแนะนำตัวเอง (Portfolio)
– จำนวน 5 – 10 หน้าตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยกำหนด
– ส่งเอกสารทางไปรษณีย์
– บางโครงการไม่มีการสอบสัมภาษณ์
– ค่าสมัคร 300 บาท / โครงการ
– เปิดรับสมัคร 1 – 14 ธันวาคมนี้
– เลือกคณะได้ 1 หรือ 2 อันดับ ตามกำหนดของโครงการ
.

1. รับผู้มีความสามารถดีเด่นด้านดนตรี นาฏศิลป์ และกีฬา
https://goo.gl/iGmX1U
.
2. โครงการรับผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ
ในประเทศไทย และจากต่างประเทศหรือเทียบเท่า
https://goo.gl/ursyLS
.
3. โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
https://goo.gl/uXUV7N
.
4. โครงการโควตาพิเศษสำนักวิชา
https://goo.gl/pW5UaQ
.
5. โครงการโควตาพิเศษสำหรับครูแนะแนว
https://goo.gl/UjqUnh
.
6. โครงการรับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษา
https://goo.gl/kopVad
.
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/S7rv1d
.
ติดตามข่าวสารการสมัครสอบ TCAS ได้ง่ายๆจากเว็บ TCASter ได้เลย > http://bit.ly/Tcasternews
#TCAS62 #DEK62 #มฟล #MFU

Chill Chills

Chill Chills

Related post