fbpx

8 โครงการ! คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รอบที่ 1

 8 โครงการ! คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รอบที่ 1

กำลังเปิดรับ 8 โครงการ! คณะวิศวกรรมศาสตร์
TCAS62 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รอบที่ 1 Portfolio
.
เกณฑ์พิจารณาหลัก
1. GPAX , GPA
2. ผลงานตามกำหนด (Portfolio)
3. สอบสัมภาษณ์
.

1. โครงการทุนมงคลสุข
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม คลิก : https://joo.gl/9n5C
.
2. โครงการลูกพระราชบิดา 1
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม คลิก :https://joo.gl/vyu704Im
.
3. โครงการลูกพระราชบิดา 2
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม คลิก : https://joo.gl/QicK1W
.
4. โครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ประเภทที่ 1
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม คลิก : https://joo.gl/Z59qV
.
5. โครงการดาวรุ่งคอมพิวเตอร์ ประเภทที่ 2
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม คลิก : https://joo.gl/Ssrwr5l
.
6. โครงการโควตาวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.
โปรดรอติดตามประกาศจากสถาบั
.
7. โครงการรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
โปรดรอติดตามประกาศจากสถาบั
.
8. โครงการคุณธรรมจริยธรรม
โปรดรอติดตามประกาศจากสถาบั
.
ติดตามข่าวสารการสมัครสอบ TCAS ได้ง่ายๆ เพียงแค่กดโหลดแอป >> http://bit.ly/AppTCASter
.
#TCAS62 #DEK62 #PSU #Portfolio#วิศวกรรมศาสตร์

Chill Chills

Chill Chills

Related post