fbpx

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ มาแล้ว!

 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ มาแล้ว!

สิ้นสุดการรอคอย .. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ มาแล้ว!
‘‘เปิดรับ 3 รอบแรกเท่านั้น’’ รวมรับจำนวน 313 ที่นั่ง
.

TCAS62 รอบที่ 1 Portfolio (รับจำนวน 18 คน)
‘‘โครงการรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียน
ที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ’’
.
1. รับนักเรียน ม.6 หรือตามวุฒิที่ระบุ
2. ผู้สมัครต้องมี GPAX 5 ภาคเรียน > 3.50
3. ผลคะแนนสอบ BMAT
4. มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษตามที่กำหนด
5. พิจารณา Portfolio ไม่เกิน 10 หน้า A4
6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 40 คน
.
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
คลิก : http://admission.md.chula.ac.th/index_en.html
.

TCAS62 รอบที่ 2 (รวมจำนวนรับ 83 คน) �โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน)�โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ)
โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)
.
– ต้องมีคุณสมบัติในภูมิลำเนาตามกำหนด�- พิจารณาผลคะแนน 7 วิชา (70%) วิชาเฉพาะแพทย์ (30%)
.
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
คลิก : http://admission.md.chula.ac.th/index_th.html
.

TCAS62 รอบที่ 3 (การรับตรงร่วมกับ กสพท) �- เกณฑ์คัดเลือกตาม กสพท กำหนด
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
.
คลิก : http://www9.si.mahidol.ac.th/
.
ติดตามข่าวสารการสมัครสอบ TCAS ได้ง่ายๆ เพียงแค่กดโหลดแอป >> http://bit.ly/AppTCASter

#TCAS62 #DEK62 #CU #จุฬาฯ #แพทยศาสตร์

Chill Chills

Chill Chills

Related post