fbpx

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร TCAS62 เปิดรับใน 4 รอบ

 คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร TCAS62 เปิดรับใน 4 รอบ

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
TCAS62 เปิดรับใน 4 รอบ รวม 925 ที่นั่ง
.

TCAS62 รอบที่ 1 Portfolio
– พิจารณา Portolio และสอบสัมภาษณ์
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม คลิก : https://joo.gl/8RfW
.

TCAS62 รอบที่ 2 โควตา
– เปิดรับในหลายสาขาวิชา
– ใช้ผลคะแนนวิชาสามัญ (ไทย , สังคม , อังกฤษ)
และ PAT *แต่ละสาขาเกณฑ์คัดเลือกต่างกัน
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม คลิก :https://joo.gl/RGxEhM
.

TCAS62 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
– เปิดรับสาขาวิชาเอเชียศึกษา
(จีน , เกาหลี , ญี่ปุ่น , เวียดนาม)
– ใช้ผลคะแนน O-NET (ไทย , สังคม , อังกฤษ)
และ GAT ปีการศึกษา 2562 เท่านั้น
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม คลิก :https://joo.gl/FNM087d
.

TCAS62 รอบที่ 4 Admission
– ตามเกณฑ์คัดเลือก Admission
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม คลิก :https://joo.gl/Mi834QwK
.

ติดตามข่าวสารการสมัครสอบ TCAS ได้ง่ายๆ เพียงแค่กดโหลดแอป >>http://bit.ly/AppTCASter

#TCAS62 #DEK62 #SU #อักษรศาสตร์ #มศก

Chill Chills

Chill Chills

Related post