fbpx

9 วิชาสามัญ คืออะไร ? พร้อมแนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญปี 62

รู้หรือไม่ว่าแต่ก่อนวิชาสามัญนั้นมีการสอบเพียง 7 วิชาเรียกว่า ‘‘7 วิชาสามัญ’’ แต่ในปัจจุบันทาง ส.ท.ศ. มีการปรับเปลี่ยนให้เป็นการสอบเนื่องจากรายวิชายังไม่ครอบคลุมเนื้อหาการทดสอบของนักเรียนสายศิลป์  จึงได้เพิ่มวิชาคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนสายศิลป์ และวิทยาศาสตร์ทั่วไปกลายเป็น ‘‘9 วิชาสามัญ’’ ในปีการศึกษา 2559 ซึ่งใช้แทนการสอบตรงเข้าสู่มหาวิทยาลัย แทนที่มหาวิทยาลัยจะจัดสอบตรงขึ้นมาเอง ซึ่งน้องๆ สามารถนำคะแนนนี้ไปยื่นได้ทุกมหาวิทยาลัย

9 วิชาสามัญมีวิชาอะไรบ้าง ? เริ่มตั้งแต่ภาษาไทย สังคมศึกษา อังกฤษ คณิตศาสตร์ (1) ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตร์ (2) และวิทยาศาสตร์ทั่วไป

จำนวนข้อสอบวิชาสามัญ 9 วิชาประจำปี 2562 จำแนกตามรูปแบบข้อสอบ


ซึ่งในปี 62 9 วิชาสามัญก็ยังคงถูกนำมาใช้เป็นเกณฑ์คะแนนยื่นเข้ามหาวิทยาลัย ดังนั้นน้องๆ อย่าลืมศึกษาว่าคณะที่สนใจจำเป็นต้องใช้คะแนน 9 วิชาสามัญวิชาไหนในการยื่นคะแนนบ้าง เนื่องจากแต่ละคณะจะใช้แต่ละวิชาไม่เหมือนกันครับ และในส่วนของเนื้อหาที่ออกสอบในแต่ละวิชา เรามาดูสัดส่วนแนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญในแต่ละวิชากันครับ

น้องๆ ที่กำลังอยู่ในช่วงเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย อย่าลืมแบ่งเวลาในการอ่านหนังสือให้ดีนะครับ เนื่องจากมีการสอบหลายวิชา ใช้เกณฑ์คะแนนไม่เหมือนกันแต่หากน้องรู้แล้วว่าอยากเข้าคณะอะไร ก็ให้มุ่งมั่นอ่านหนังสือในวิชาที่ต้องใช้คะแนนในการยื่นเลยครับ
โหลดฟรีแอปปลิเคชั่น TCASter ตอบโจทย์ทุกคำถาม TCAS

Chill Chills

Chill Chills

Related post