fbpx

แบบนี้ก็ง่ายดิ๊! ไม่ต้องสอบสัมภาษณ์ + ไม่มีสอบข้อเขียน (รอบ 1/2/5) TCAS62 ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

 แบบนี้ก็ง่ายดิ๊! ไม่ต้องสอบสัมภาษณ์ + ไม่มีสอบข้อเขียน (รอบ 1/2/5) TCAS62 ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร

สรุปรายละเอียดและกำหนดการคัดเลือก #TCAS62 ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร #DEK62 #KU79 #KUCSC

– ทุกรอบพิจารณาเกรดเฉลี่ย / แผนการเรียนตามกำหนด
– รับสมัครทั่วประเทศ (ยกเว้นรอบที่ 2 โควตา)
– รอบ 1 / 2 / 5 *ไม่มีสอบข้อเขียน ไม่มีสอบสัมภาษณ์ (สมัครผ่าน Website มหาวิทยาลัย)
– รอบ 3 / 4 มีสอบสัมภาษณ์ (สมัครผ่าน เว็บ ทปอ.)
– รอบ 2 / 3 / 4 ใช้คะแนน 9 วิชาสามัญ / GAT-PAT
– รอบ 1 / 5 เลือกได้ 1 สาขา ,รอบ 2 / 4 เลือกได้ 4 สาขา แบบมีลำดับ
– รอบ 3 เลือกได้ 6 สาขา แบบมีลำดับ

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์

กำหนดการคัดเลือก

รอบที่ 1 Portfolio – เปิดรับสมัคร 3 ธ.ค.61 – 13 ม.ค.62
รอบที่ 2 โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและโรงเรียนเครือข่าย – เปิดรับสมัคร 4 ก.พ.62 – 7 เม.ย 62
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน – เปิดรับสมัคร 17 – 29 เม.ย. 62
รอบที่ 4 Admission – เปิดรับสมัคร 9 พ.ค. – 3 มิ.ย. 62
รอบที่ 5 รับตรงอิสระ – เปิดรับสมัคร 27 พ.ค. – 9 มิ.ย. 62

อ้างอิงและขอบคุณข้อมูลจากเพจ Facebook : Admission ku.csc

Chill Chills

Chill Chills

Related post