fbpx

TCAS 62 อย่างไม่เป็นทางการ ลดระยะเวลาเหลือ 6 เดือน ลดการกั๊กที่สละสิทธิ์ได้ครั้งเดียว

 TCAS 62 อย่างไม่เป็นทางการ ลดระยะเวลาเหลือ 6 เดือน ลดการกั๊กที่สละสิทธิ์ได้ครั้งเดียว

 

        จากที่ DEK61 เจ็บปวดกับระบบ TCAS รอบ 3 สำหรับ TCAS62 นี้ ทปอ. ทำการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยยืนยันจากการสัมภาษณ์อาจารย์ชูศักดิ์ ประธานพัฒนาระบบ TCAS62 เบื้องต้นได้ข้อสรุปอย่างไม่เป็นทางการดังนี้

  1. ระยะเวลาการรับสมัครช่วง ธ.ค. – มิ.ย
  2. รอบ 1 Port ไม่เน้นสวยงาม แต่เน้นเนื้อหาและผลงานเป็นหลัก ช่วยลดค่าใช้จ่ายได้
  3. TCAS รอบ 3 เลือกได้ 6 อันดับรวม กสพท. ไปในอันดับที่เลือกและติดได้แค่อันดับเดียว ลดการกั๊กที่
  4. การสละสิทธิ์สามารถทำได้แค่ครั้งเดียว ลดการกั๊กที่

สำหรับประกาศระบบ TCAS อย่างเป็นทางการให้รอ ทปอ. ออกมาแถลงการณ์อีกครั้ง

 

Chill Chills

Chill Chills

Related post