fbpx

GAT คืออะไร ? เตรียมความพร้อมในการสอบ GAT และวิธีการทำข้อสอบ GAT!

 GAT คืออะไร ? เตรียมความพร้อมในการสอบ GAT และวิธีการทำข้อสอบ GAT!
“GAT เป็นการสอบที่ดูว่านักเรียนคนหนึ่งมีความพร้อมในการจะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยมากน้อยแค่ไหน

 การสอบ TCAS (Thai University Center Admission System) เป็นระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งเริ่มนำมาใช้ในปีการศึกษา 2561 เป็นระบบที่ออกแบบโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) โดยการจัดสอบแบ่งเป็นการสอบ O-net, GAT PAT และ 9 วิชาสามัญ เรามาทำความรู้จักการสอบ GAT ซึ่งเป็นการทดสอบวิชาความถนัดทั่วไปกัน

GAT (General Aptitude Test) คือ การวัดศักยภาพในการเรียนในมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

  • ส่วนที่ 1 คือ ความสามารถในการอ่าน/การเขียน/การคิดเชิงวิเคราะห์/และการแก้โจทย์ปัญหา
    แบ่งเป็นบทความยาวประมาณ 1-2 หน้า 2 เรื่อง คะแนนเต็ม 150 คะแนน วิธีการทำข้อสอบ GAT พาร์ทนี้จะเป็นการสรุปความเชื่อมโยงของข้อความที่กำหนดแต่ละข้อกับข้อความอื่นๆ ที่เหลือ ให้สอดคล้องกับเนื้อหาในบทความและเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยมีสัญลักษณ์ของความเป็นผลโดยตรง สัญลักษณ์ความเป็นองค์ประกอบ / คุณสมบัติ / ลักษณะ สัญลักษณ์ความยับยั้ง ถูกลด ป้องกัน ห้าม และขัดขวาง สุดท้ายสัญลักษณ์ไม่มีข้อความที่เป็นผลหรือที่เป็นองค์ประกอบเลย ทั้งนี้ในข้อสอบอาจมีได้หลายคำตอบ และหากตอบผิดน้องๆ จะถูกหักคะแนนที่ผิดอีกด้วย ดังนั้นต้องตัดสินใจอย่างระมัดระวังถ้าไม่มั่นใจไม่ควรมั่วกันนะครับ
  • ส่วนที่ 2 คือ ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ โดยข้อสอบประกอบด้วยปรนัย 4 และ 6 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อคะแนนเต็ม 150 คะแนน ประกอบด้วย

Speaking and Conversation

Vocabulary

Structure and Writing

Reading Comprehension

วิธีการทำข้อสอบ GAT พาร์ทภาษาอังกฤษนี้ไม่ได้ยากเกินความสามารถน้องๆ หากน้องๆ มีการเตรียมตัวสอบ หมั่นจดจำศัพท์ที่ออกบ่อยที่ผ่านมา และทดลองทำข้อสอบย้อนหลังปีเก่าๆ และทบทวนบทเรียนอยู่เสมอ

ข้อมูลการสอบ

  • เวลาที่ใช้ในการสอบทั้งหมด 3 ชั่วโมง
  • คะแนนเต็ม 300 คะแนน (ไทย 150 / อังกฤษ 150)

           นอกจากนี้ยังมีทางเลือกที่จะทำให้น้องๆ เตรียมตัวสอบ GAT ได้ดียิ่งขึ้นคือการจำลองสนามสอบวิชา GAT ที่ TCASter Mock Exam ซึ่งออกข้อสอบโดยติวเตอร์ชื่อดังอย่างครูปิง Da’vance และครูลูกกอล์ฟ Angriz จะทำให้น้องๆ ได้ทดลองสอบด้วยข้อสอบเสมือนจริง บรรยากาศจริง และประเมินผลคะแนนอย่างละเอียด และน้องๆ ยังสามารถดูเฉลยอธิบายด้วยคลิปอย่างละเอียดทุกข้อ ถือเป็นการเตรียมตัวสอบ GAT ได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับ

           สำหรับน้อง ๆ คนไหนที่อยากฝึกทำข้อสอบเก่า ๆ สามารถดูได้จากที่นี่เลย แหล่งรวมคลังข้อสอบเก่าจาก TCASter ที่รวมขึ้นเพื่อน้อง ๆ ทุกคน คลิกเข้าคลังเข้าสอบ แต่ต้องบอกก่อนว่าในนี้จะเป็นแค่คลังข้อสอบเก่า แต่ถ้าอยากได้ข้อสอบที่มีการอัปเดตตาม Blueprint ตัวใหม่ต้องอย่าลืมเข้ามาเช็กที่ TCASter Mock Exam นะ             

อ่านบทความที่เกี่ยวข้องกับคณะนิติศาสตร์

kat pari

pari

Related post