fbpx

ทปอ. ประกาศสนามสอบและวิชาที่ใช้ใน TCAS 62

 ทปอ. ประกาศสนามสอบและวิชาที่ใช้ใน TCAS 62
ทปอ. ประกาศสนามสอบและวิชาที่ใช้ใน TCAS 62 ****ภาพรวมวิชาและสนามสอบเหมือนเดิมนะครับ****

"TCAS ต้องใช้คะแนนอะไรบ้าง"
น้องๆหลายคนคงกำลังเตรียมตัวสมัครสอบหรือวางแผนการสอบกันหลายคน ซึ่งเรื่องที่สำคัญที่สุดสำหรับการสมัครในระบบ TCAS คงหนีไม่พ้นเกณณ์คะแนนหรือสัดส่วนต่างๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด ฉะนั้นเราควรหาข้อมูลเพื่อเป็นการเตรียมตัวกันก่อนว่าคณะ/สาขา ที่จะเข้าใช้คะเเนนการสอบอะไรบ้าง TCAS ต้องใช้คะแนนอะไรบ้าง แอดแยกมาให้ 3 ส่วนการสอบหลักๆ ได้แก่ ONET, GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ ส่วนการสอบอื่นๆ สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์การสอบนั้นๆ

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/cuptthailand/posts/848313288699289 …

Chill Chills

Chill Chills

Related post