ค่าเฉลี่ยคะแนนGAT/PAT DEK61เปรียบเทียบกับDEK60/1-2

 ค่าเฉลี่ยคะแนนGAT/PAT DEK61เปรียบเทียบกับDEK60/1-2

หลังจากคะแนน Gat Pat ออกแล้ว มาดูแนวโน้มคะแนนปีนี้เทียบกับปีที่ผ่านมากันครับ  ตามตารางจะเห็นว่าคะแนนแต่ละวิชา มีค่าเฉลี่ยไม่ได้แตกต่างกันมาก อยู่ในช่วงใกล้เคียงกัน  คะแนนไม่เฟ้อ แต่จะดูต่ำกว่าเล็กน้อยครับ ดังนั้นน้องๆสามารถใช้คะแนนปีที่ผ่านๆมาเป็นตัวเทียบเถียงเพื่อดูโอกาสการสอบติดของน้องได้เลย

TCASter coach

Admin 01

Related post