เทรนด์อาชีพวิศวกรยุค 4.0

 เทรนด์อาชีพวิศวกรยุค 4.0

น้องๆ ที่ใฝ่ฝันจะเป็นวิศวกร ต้องมาทำความรู้จักกับอาชีพวิศวฯยุค 4.0 กันก่อน เพราะการเปลี่ยนแปลงในแต่ละยุคสมัย มีผลต่อทุกอาชีพทั้งสิ้น เมื่อเข้าสู่ปี 2560 ประเทศไทยก็เข้าสู่ยุค 4.0 อย่างเต็มรูปแบบ

แต่อย่าเพิ่งงงไปว่า 4.0 คืออะไร เกี่ยวตรงไหนกับวิศวกรรม มาอัพเดทข้อมูลเรื่องนี้ไปพร้อมๆ กันเลยครับ

วิศวกรยุค 4.0 คืออะไร ยุค 4.0 คืออะไร?

อธิบายง่ายๆ ก็คือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สร้างสรรค์ขึ้นมาหรือให้เห็นภาพก็คือ ความคิดสร้างสรรค์+นวัตกรรม = สินค้าและการบริการ ที่ง่าย รวดเร็ว สะดวกแถมมีประสิทธิภาพมากกว่ายุคก่อนๆ ซึ่งมีผลกับทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวน้องๆ ในยุคนี้ไม่ว่าจะเป็นอาหารการกิน, การปลูกผักทำฟาร์ม, การทำเกษตรสมัยใหม่, Startup หรือการทำธุรกิจบนโลกออนไลน์ โลกโซเชียล แบบที่ไม่ต้องพึ่งเงินทุนเสมอไป

ซึ่งทั้งหมดนี้ นอกจากเป็นการคิดค้นผลิต เพื่อการรองรับสังคมผู้สูงวัย (Aging Society) ที่มีแนวโน้มจะมีมากขึ้นในอนาคตแล้ว ยังเป็นการพัฒนาเมืองสู่ความเป็น “Smart City” หรือสังคม ที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยการมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกสบาย เพิ่มความปลอดภัย ให้ความรู้สึกมั่นคงในชีวิตมากยิ่งขึ้น และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้ได้มากที่สุด

อาชีพวิศวกร ยุค 4.0

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า ไม่ได้มีเพียงสินค้าและบริการเท่านั้นที่จะเข้าสู่ยุค 4.0 แต่แทบจะเป็นทุกอย่างรอบตัว ที่ล้วนต้องการความคิดสร้างสรรค์ ความมีระบบมีแบบแผน ด้วยเหตุผล นี้เองอาชีพวิศกร 4.0” จึงไม่ได้จำกัดอยู่แค่การคิดค้น ดูแล ค้นหา สร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆเพียงเท่านั้นแล้ว แต่วิศวกร 4.0 จะถูกกระจายไปยังทุกสาขาอาชีพ เพราะในอนาคตจะต้องมีการออกแบบ ประดิษฐ์ ควบคุมดูแล สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อนำมาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน อันส่งผลให้ความต้องการวิศวกรในตลาดจะยิ่งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น

ไม่เพียงเท่านั้นวิศวกรยุค 4.0” อาจจะเป็นกลุ่มอาชีพที่เข้าไปมีบทบาทมากขึ้นในภาคเกษตรกรรม ซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนไทย เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างการทำ Smart farming ที่ไม่ใช่มีเพียงการปลูกผัก ปลูกพืช ดำนา เหมือนเดิมอีกต่อไป แต่จะเป็นการนำเทคโนโลยีพร้อมด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ จนทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ช่วยพัฒนาคุณภาพของสินค้าและบริการทาง การเกษตรได้มากยิ่งขึ้น

ทั้งหมดคือเรื่องน่ายินดีและเป็นการเพิ่มความอุ่นใจได้เลยว่าว่าที่วิศวกรที่กำลังตั้งใจจะเข้าศึกษาต่อคณะวิศกรรมศาสตร์ สาขาต่างๆ จะกลายเป็นที่ต้องการของตลาดไทยและ ตลาดโลก ในยุค 4.0 อย่างแน่นอน

อาชีพของ “วิศวกร 4.0” ที่น่าจับตามองก็คือ

  • วิศวกรรมไฟฟ้า เพื่อการผลิตไฟฟ้าในรูปแบบใหม่ ให้ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  • วิศวกรรมการบิน คิดค้น ประดิษฐ์ ยวดยานพาหนะ อำนวยความสะดวกในการเดินทาง
  • วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ / ระบบหุ่นยนต์ ที่คาดการว่าจะมาแทนแรงงานคนในอนาคต
  • วิศวกรรมอุตสาหการโลจิสติกส์ คิดค้น พัฒนาระบบการขนส่ง ให้รวดเร็วขึ้นกว่าเดิม
  • วิศกวกรรมยานยนต์ ประดิษฐ์พัฒนายานยนต์ แบบไร้น้ำมัน ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
  • วิศวกรรมเครื่องกล ออกแบบ คิดค้นเครื่องกลในอุตสาหกรรม / เกษตรกรรม ต่างๆ

Admin 01

Related post